Veiligheid: “Privacy en technologische innovatie kunnen hand in hand gaan”

Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput vindt dat technologie en privacy hand in hand kunnen gaan. Hij reageert daarmee op de enquête van VIAS over het gebruik van biometrische gegevens. Hij riep Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op om samen te zitten met de veiligheidsdiensten om een correct kader uit te werken.

De plenaire vergadering nam twee jaar geleden een wetsontwerp aan dat een vingerafdruk op een identiteitskaart mogelijk maakt. Doel is identiteitsfraude tegengaan. De foto op een identiteitskaart bleek immers niet voldoende sterk. Verschillende gesprekken met veiligheids-en inlichtingendiensten toonden dit ook duidelijk aan en wezen op de noodzaak aan extra beveiliging. Daarom vingerafdruk op ID, zonder centrale databank en enkel te gebruiken bij aanmaak, afgifte en grenscontrole. Dit verhaal van checks and balances is volgens Vandenput een goed voorbeeld van hoe we met technologische innovatie moet omgaan.

Tim: “Het rapport van VIAS dat wij vandaag konden inkijken, bevestigt dat dat een goede beslissing is. Negen op tien mensen hebben geen probleem met het afstaan van vingerafdrukken. De enquête toont aan dat er een maatschappelijk draagvlak voor biometrische technieken bestaat en geeft ook een duidelijk mandaat aan de politiediensten om de nieuwe technieken te gebruiken. Slechts 3,8 procent vindt dat de politie de technieken niet mag gebruiken. Als liberalen zullen we nieuwe technologie altijd omarmen, maar zullen we altijd waakzaam blijven voor de gevaren op elk individu en de maatschappij in haar geheel. Met respect voor ieders privacy, moeten we de veiligheid van onze burgers vergroten.”

De technologische ontwikkelingen die voorhanden zijn, kunnen de job van de politie- en veiligheidsdiensten gemakkelijker maken. Vandenput riep daarom Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op om samen te zitten met de veiligheids- en inlichtingendiensten.

Tim: “Tijdens de ontwikkeling van technologie mogen ontwikkelaars niet enkel oog hebben voor de efficiënte en gebruiksvriendelijke werking van hun technologie. Bij elke stap in het ontwikkelingsproces moet ook worden bekeken op welke manier een aantal fundamentele rechten van de mens beschermd kunnen worden (zoals privacy en gegevensbescherming). Maar dat betekent niet dat we blind moeten zijn voor de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Het is geen of-of verhaal, het is een en-en verhaal. Technologie zal voor meer veiligheid zorgen voor de mensen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan Syriëstrijders. Er zullen er terugkomen. We moeten samenzitten met de politiediensten en met het OCAD om op bepaalde plaatsen, wanneer de wetgeving er is, zo’n proefproject uit te rollen, zodat wij met gezichtsherkenning of met andere biometrische technieken zulke mensen op ons grondgebied kunnen onderscheppen.”