Vanaf 2015 onbeperkt bijverdienen voor alle gepensioneerde 65-plussers

Vanaf 1 januari kan een gepensioneerde 65-plusser onbeperkt bijverdienen. De ministerraad schafte vorige week de maximumbedragen af voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecumuleerd mag worden met het pensioen.

Om vandaag onbeperkt te kunnen bijverdienen moet een gepensioneerde 65 jaar zijn én een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, mag slechts 22.293 euro bijverdienen als loontrekkende en 17.835 euro als zelfstandige (de bedragen zijn hoger als er nog kinderen ten laste zijn).

Die grenzen vallen nu weg. Dat betekent dat elke gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft onbeperkt kan bijverdienen zonder pensioenrechten te verliezen.

‘Ik ben blij vast te stellen dat het engagement dat de regering genomen heeft om de limieten op toegestane arbeid op te heffen begin volgend jaar vorm krijgt. Deze maatregel zal de keuzevrijheid bevorderen van ouderen die een professionele activiteit willen verder zetten na hun 65ste of na een loopbaan van 45 jaar, en dit alles met integraal behoud van hun pensioen’, zegt pensioenminister Daniël Bacquelaine (MR).

Bron: Belga