Toespraak 11 november: “Wapenstilstand is de enige stilstand die eeuwig mag duren.”

Op 11 november hield burgemeester Tim Vandenput, naar aanleiding van Wapenstilstand, een toespraak aan de Gedenksteen bij het Gemeentehuis en het Kerkhof van de gemeente Hoeilaart. 100 jaar na de start van de Grote Oorlog, riep de burgemeester op om te leren uit conflicten en nieuwe oorlogen te vermijden door te investeren in Vrede door middel van dialoog.

(Enkel het gesproken woord telt)

Toespraak – Kerkhof.

Goeiemorgen Beste Voorzitter van de Gemeenteraad,
Beste Schepenen, Gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden,
Beste voorzitters van adviesraden en verenigingen,
Beste schooldirecteurs, leraars en scholieren,

We staan hier als huidige Hoeilaartse gemeenschap op het kerkhof, waar een aantal van onze Hoeilaartse jongens, soldaten, begraven zijn.

Zij vochten in de vorige eeuw voor de vrijheid van onze gemeente, ons land, ons continent. Dat gebeurde in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Oorlog in Korea.

Het afgelopen jaar zijn twee belangrijke oudstrijders heengegaan: Frans Coppens en Henri Laureys. Zij waren jarenlang aanwezig op de herdenkingsplechtigheden en waren ook de stuwende kracht achter de oudstrijdersbond.

Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten. De oorzaak is meestal van economische, religieuze of territoriale aard. Of een combinatie van de drie overgoten met een sausje van jaloezie en geleid door één of meerdere despoten die alleen nog in hun eigen ster geloven en geen tegenstem meer verdragen.

De twee wereldoorlogen van de 20e eeuw – met hun uitlopers in Zuid-Korea en de Koude Oorlog – mobiliseerden tienduizenden soldaten vanop de hele aardbol. Een lokaal probleem werd een wereldprobleem dat ook de geo-politieke context herschreef: nieuwe – soms tijdelijke – machtsblokken werden gesmeden om het andere blok te vernietigen of te veroveren.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat deze strijd alleen maar verliezers heeft! Maar als we zien dat er in Oekraïne politieke verschuivingen worden aangemoedigd door militaire ondersteuning van Rusland, dat er in Syrië en Irak radicale Islamitische krachten letterlijk bevolkingsgroepen uitroeien … Wel dan kan ik met jullie alleen maar vaststellen dat die zelfverlichte despoten nog altijd hun geschiedenisles niet hebben geleerd!

Wij in Europa hebben dit wel gedaan, onze les geleerd. In West-Europa heerst al 70 jaar vrede, een voorbeeld voor iedereen in de wereld.
Daarom is hat aan Europa om de weg te tonen naar vrede …. Maar we moeten beseffen dat vrede altijd een prijs heeft.
We moeten daarin investeren door middel van dialoog. Overleg tussen de mensen die we tegenkomen: in familieverband, op de werkvloer, in verenigingen, … kortom overal ter wereld!

De Hoeilaartse gemeenschap heeft zich naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlog van zijn beste kant laten zien!
Er zijn de tentoonstellingen in het Felix Sohiecentrum en het Gemeentehuis, vele culturele verenigingen hebben het initiatief genomen om – elk op hun manier – een stukje van de oorlog tussen de mensen te brengen. Ik wil hen daarvoor in naam van het Gemeentebestuur en van alle inwoners van Hoeilaart feliciteren en bedanken!

We gaan nu de overleden Oud-strijders die hier begraven zijn eren en gedenken door een bloemenhulde, met de volgende gedachte in ons hoofd en in ons hart:

Wapenstilstand is de enige stilstand die eeuwig mag duren.

 

Toespraak Gemeentehuis

Goeiemorgen Dames en Heren,

Vandaag is het dag op dag 96 jaar geleden dat in Compiegne, Frankrijk, de wapenstilstand getekend werd.
De Franse Maarschalck Foch en de Britse Admiraal Wymess tekenden er om 5u ’s ochtends de wapenstilstand met de Duitse politieke afgevaardigde Erzberger. De wapenstilstand werd actief om 11 u op 11 november 1918.

Op de gedenksteen hier achter ons staan de namen van alle Hoeilaartse oudstrijders die gevochten hebben voor het vaderland, voor onze gemeente en voor onze maatschappij

In de eerste wereldoorlog hebben strijders uit Hoeilaart het leven gelaten.
Ze staan hier op deze steen vereeuwigd, voor ons en voor de volgende generaties.

De gedichten die de kinderen daarnet voordroegen bewijzen dat onze oudstrijders nog verder leven in de huidige generaties.
Het is een sterk teken dat jullie – kinderen en leraars van de basisscholen – hier vandaag aanwezig zijn en spreken. Door het woord en de gedachte zullen onze oudstrijders blijven leven.

De geschiedenis heeft van hen vrijheidstrijders gemaakt, strijders van het licht voor de generaties die na hen volgden.

We mogen oprecht dankbaar zijn voor wat onze soldaat-dorpsgenoten hebben gedaan in de Eerste Wereldoorlog!

In naam van het Gemeentebestuur en in naam van alle inwoners van Hoeilaart wil ik de vele verenigingen en raden bedanken die dit jaar tentoonstellingen, voordrachten en spektakels hebben georgeniseerd. De volgende jaren zullen er nog initiatieven volgen, daar ben ik zeker van.

Ik stel voor dat we nu samen naar de tentoonstelling van de Heemkundige Kring in het Gemeentehuis gaan kijken.

Ik dank u voor uw aanwezigheid.