Tim Vandenput pleit voor strikte opvolging van extreemrechtse bedreigingen

Tim Vandenput pleit voor strikte opvolging van extreemrechtse bedreigingen

Federaal parlementslid Tim Vandenput waarschuwt voor extreemrechtse geweldplegingen op basis van het rapport van Staatsveiligheid. Alle vormen van geweld moeten strikt opgevolgd en veroordeeld worden, liberalen maken hierin geen onderscheid, stelt Tim Vandenput.

Afgelopen week bracht Staatsveiligheid haar jaarrapport van 2019 uit. Daaruit blijkt dat jihadisme en salafisme een grote zorg blijft voor onze veiligheidsdiensten maar is er ook sprake van nieuwe groeperingen die oproepen tot geweld. “Extreemrechts schakelt in 2019 een versnelling hoger. Dit moet kort opgevolgd en zwaar bestraft worden net zoals alle andere vormen van geweldpleging”, stelt Federaal parlementslid Tim Vandenput.

Het jaarrapport baart Kamerlid Vandenput ernstige zorgen. “Volgens Staatsveiligheid wordt het gebruik van geweld genormaliseerd en actief voorbereid door extreemrechtse groepen zoals Neo-Nazi’s. De aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch kostte het leven aan 51 onschuldige burgers. Ook in Duitsland, Finland en de Verenigde Staten zien we meer en meer geweldplegingen. Dit is een internationaal fenomeen dat overwaait naar ons land. Dit moet zeer ernstig genomen worden”, benadrukt Tim Vandenput.

Daarom richtte Vandenput in de Kamer hierover een vraag aan de Minister van Justitie. Die liet weten dat de regering op de hoogte is van de dreiging en dat zij in nauw contact staan met de veiligheidsdiensten. De minister van Justitie benadrukte dat zij er alles aan doen om elke poging tot geweld de kop in te drukken.

Vandenput is tevreden dat Staatsveiligheid deze problematiek nauwgezet opvolgt: “Liberalen maken geen onderscheid in welke groeperingen oproepen of overgaan tot geweld. Extreemrechts, extreemlinks, moslimterrorisme of extremisme, al deze groeperingen zijn communicerende vaten die het gebruik van geweld versterken. Wij veroordelen elke vorm van geweld, uit elke extremistische hoek”, stelt Vandenput. Open Vld pleit ervoor om voldoende middelen vrij te maken voor Staatsveiligheid en onze veiligheidsdiensten zodat al deze groeperingen geen kans meer krijgen om de gruwel van 22 maart 2016 te herhalen.