“Tevreden dat draagvlak groeit rond herferderaliseren van de geluidsnormen”

De Vlaamse regering heeft een belangenconflict ingeroepen tegen de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om niet langer vliegtuiglawaai te tolereren boven haar grondgebied. “Onze doelstelling moet een duurzame oplossing zijn voor de verschillende geluidsnormen. Dat is in het belang van de 60.000 mensen die op en rond Brussels Airport werken en de omwonenden” stelt Kamerlid en Burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open Vld).

Het Brussels Gewest wil vanaf 1 januari 2017 een nultolerantie invoeren tegen vliegtuigen die de strengere geluidsnormen overschrijden. 8 luchtvaartmaatschappijen, waaronder Brussels Airlines, vochten de afschaffing van de tolerantiemarge aan. “Ze vrezen voor nog meer boetes, minder vluchten en bijgevolg ernstig jobverlies. Maar de luchtvaartmaatschappijen vingen bot bij de Raad van State” vertelt Vandenput.

Door het belangenconflict belandt het dossier op de tafel van het Overlegcomité tussen de federale regering en de deelstaten en wordt de Brusselse beslissing voor minstens 60 dagen opgeschort.

Achilleshiel

“Eindelijk gaan de deelstaten aan tafel zitten over de geluidsnormen aan hun grenzen. Dit had ook kunnen gebeuren sinds de dag dat de geluidsnormen werden overgeheveld naar de deelstaten” benadrukt Vandenput. “Dit is tot nu niet gelukt en het belangenconflict legt de achilleshiel bloot van ons land: de noodzakelijke samenwerking tussen de deelstaten. Dat is vandaag erg complex, traag en duur!”

Het huidige situatie rond de geluidsnormen toont aan dat er voorafgaand deze beslissing destijds weinig of niet is nagedacht over de gevolgen op het terrein. In dit geval de luchthaven en haar economische rol in België.

“In de geschiedenis van ons land ging het te vaak over zoveel mogelijk bevoegdheden overhevelen naar de deelstaten en veel te weinig over het goed organiseren van de dienstverlening voor alle inwoners” onderstreept Vandenput. “Mij maakt het niet uit waar de bevoegdheden zich bevinden, als er maar duidelijk en snel beslissingen kunnen genomen worden. Dat is de basis van goed bestuur en dat verwachten de mensen van de politici!”

Werken aan oplossing

Het Overlegcomité tussen de federale regering en de deelstaten heeft tot 1 februari om aan een oplossing te werken. “Met dit belangenconflict vraagt Vlaanderen dat er structureel overleg komt en dat de geluidsnormen in elke deelstaat gelijk zijn. Eindelijk. Dit opent de deur om tenminste gelijke geluidsnormen in te voeren” aldus het Kamerlid.

“En mocht dat niet lukken, dan moeten we een stap verder durven denken en deze bevoegdheid samenbrengen op federaal niveau. Het draagvlak om meer samen te werken en bevoegdheden samen te brengen is aan het groeien vanuit de basis. Dat voel je gewoon als je met mensen in de Dorpstraat praat. Ik ben tevreden dat deze efficiëntie logica vanuit de Dorpsstraat weerklank krijgt in de Wetstraat. Dat is de richting die we in moeten slaan.” besluit Vandenput.