Posted on Leave a comment

Dringend meer investeren in defensie

De volgende regering moet dringend meer investeren in defensie om tegemoet te komen aan onze engagementen bij de NAVO. Dat heeft Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput gezegd in De Kamer naar aanleiding van de NAVO-top in Londen.

De NAVO-top in Londen begon deze week gespannen. De Franse president Emmanuel Macron noemde de NAVO ‘hersendood’, ook de Amerikaanse president Donald Trump sprak dreigende taal. De spanningen brachten de discussie over de rol die de NAVO in de toekomst moet spelen op gang.

Vandenput: “Ik ben de grootste voorstander van de NAVO als garantie voor onze gemeenschappelijke veiligheid. Maar een alliantie kan natuurlijk maar functioneren als er cohesie is en iedereen bijdraagt. We moeten met België het goede voorbeeld geven. Daarom moet de komende regering meer investeren in defensie om aan de NAVO-norm tegemoet te komen.”

Vandenput benadrukt daarbij dat het belangrijk is dat we weten waar de NAVO naartoe gaat.

Vandenput: “Ons land is stichtend NAVO-lid en wil een constructieve rol spelen, aangezien ook de NAVO cruciaal is voor de veiligheid van Europa. Tegelijk moeten we blijven werken aan een sterke Europese defensiepijler binnen de NAVO. Meer samenwerking binnen Europa betekent ook dat we de middelen efficiënter kunnen besteden. Minder verspilling of dubbel werk, maar concrete actie op het terrein, voor een sterke NAVO en een sterke Europese Defensie.”

Posted on

“Aantal inbraken in Hoeilaart daalt met 50%”

In de gemeente Hoeilaart zijn in 2013 zo’n 105 diefstallen vastgesteld in woningen. Extra maatregelen werden toen door de politiezone genomen. “Dit werpt hun vruchten af. De dalende trend wordt bevestigd door de cijfers van 2016. Het aantal inbraken daalde met meer dan de helft” vertelt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De voorbije jaren werd gekozen om extra initiatieven te nemen om het aantal inbraken in de politiezone Druivenstreek te verminderen. “Denk hierbij aan de investering in camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) en de initiatieven met het Buurt Informatienetwerk (BIN)” licht Vandenput toe.

Dievenbendes ontmaskerd

De ANPR-camera’s hebben recent geleid tot de ontmaskering van drie verschillende dievenbendes. Die worden gelinkt aan een heleboel diefstallen in de regio. “Dankzij deze camera’s werden in Hoeilaart een tiental inbraakdossiers gelinkt aan mogelijke daders” verduidelijkt Vandenput. “Ook het aantal gerechtelijke aanhoudingen steeg met 60% in 2016. Een duidelijk teken dat dit netwerk ook echt werkt!”

“We hebben altijd gezegd dat niet één oplossing bestaat maar wel een combinatie van verschillende acties, ook het BIN. Ik ben blij dat ook hun werk zich vertaalt in een daling van inbraken op het terrein” vertelt Vandenput.

Hier waakt whatsapp

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) werkt inderdaad actief mee aan het voorkomen van criminaliteit. De uitwisseling van informatie tussen de politie en buurtbewoners zorgt voor meer sociale controle, het vergroot het veiligheidsgevoel en stimuleert het meldingsgedrag. “Vanuit het BIN groeide ook de wil om de moderne technologie te omarmen en deze in te zetten voor de gemeenschap” vertelt Caroline Teugels (Open Vld) als lid van het BIN. Binnen een besloten WhatsApp groep kunnen inwoners en politie vlot informatie met elkaar uitwisselen over verdachte situaties in de buurt.

Infoavond Buurtinformatie Netwerk

Er wordt een infoavond georganiseerd rond het gebruik van deze nieuwe tool om de strijd tegen diefstallen en criminaliteit verder aan te gaan. Dit is een initiatief van de gemeente Hoeilaart, het Buurtinformatienetwerk en de politiezone Druivenstreek.

De infoavond gaat door op 19 januari 2017 om 20u in zaal Bakenbos van het GC Felix Sohie. “Het blijft één van de vuistregels: horen, zien en melden van verdachte zaken aan de politie. Het Buurt Informatienetwerk (BIN) is hierin een heel nuttig instrument”, besluit Teugels.

Posted on

Belgisch leger neemt leiding in Europese missie in Mali

Het detachement werkt in het Koulikoro Training Center (KTC), op ongeveer 60 kilometer van Bamako, de hoofdstad van Mali. – foto mil.be

België verdubbelt vanaf juli zijn aanwezigheid in Mali en neemt de leiding over van de Europese opleidingsmissie van het Malinese leger (EUTM-Mali). “De leiding van deze missie zal één jaar duren en er nemen 175 Belgische militairen aan deel” vertelt Tim Vandenput (Open Vld) als lid van de Commissie Landsverdediging.

EUTM-Mali ging in februari 2013 van start na de Franse operatie Serval. Die was gericht op de neutralisering van gewapende islamistische groeperingen in het noorden van het land.

Sinds mei 2014 is een tachtigtal Belgische militairen actief in Mali. In juli stijgt dat aantal tot 175. Deze beslissing houdt meteen in dat België zijn huidige deelname, die toegespitst is op de bescherming van de Europese instructeurs, met een jaar verlengt met een negentigtal militairen.

Leiding van EUTM

Vanaf 1 juli neemt het Belgische leger ook een jaar lang de leiding van de Europese missie over van Duitsland. Deze vraag werd door Duitsland ook gesteld aan Spanje en Zweden, maar België was de beste kandidaat en zal zo veel sleutelfuncties krijgen binnen de EUTM missie. “De leiding van deze missie gaat zeker onze internationale zichtbaarheid en waardering als betrouwbare partner vergroten en bijdragen aan de opbouw van een operationele ervaring van Belgische kaderleden” vertelt Tim Vandenput.

Voor de leiding van deze missie zullen 30 militairen nodig zijn en het zal voornamelijk gaan om functies in de generale staf en omkadering van de opleiding.

Advies en training

Tegelijkertijd zet defensie zowat 55 militairen van 1 juli 2016 tot eind 2016 voor het geven van advies en training aan de Malinese strijdkrachten in hun kantonnementen. “De bedoeling van onze militairen in deze missie is dus niet om de terroristische groepen in Mali te bestrijden, maar om de Malinese troepen zo goed mogelijk te trainen zodat zij die terroristische groepen optimaal kunnen bestrijden” licht Vandenput toe.

Andere Europese landen

Volksvertegewoordiger Tim Vandenput bracht dit onderwerp ter sprake tijdens de commissie landsverdediging en vindt het ook belangrijk om na te gaan of de huidige deelnemende landen hun bijdrage gaan verderzetten. Volgens de Minister van Defensie hebben de meeste Europese landen die deelnemen aan de EUTM Mali dit al informeel bevestigd.

“Deze multinationale militaire trainingsmissie van de Europese Unie heeft zijn nut in de bestrijding van terroristische groepen al bewezen, en de leiding ervan geven aan België toont aan dat onze defensie veel kwaliteiten bezit en dat het een internationale erkenning krijgt” concludeert Tim Vandenput.

Posted on

“Positiever veiligheidsgevoel aangetoond door het Gemeenterapport”

Het Gemeenterapport voor Hoeilaart toont dat de extra veiligheidsmaatregelen in de politiezone en de gemeente hun vruchten afwerpen. Het aantal mensen die de aanpak van criminaliteit als goed beschouwt stijgt van 24,3% in 2013 naar 36,8% dit jaar. Er is ook sprake van een stijging voor wie de aanpak van kleine overlast nu beter vindt, dit stijgt met bijna 15% naar 40,3%. Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) reageert tevreden: “Het veiligheidsgevoel stijgt en dat zien we ook in de feiten. Deze juiste aanpak vraagt tijd en overleg, we onderbouwen die goed”.

In 2014 zijn zo’n 111 diefstallen vastgesteld in gebouwen. “In 2015 bedraagt dit aantal 62. Dat is een daling van maar liefst 44,1%. De dalende trend was al merkbaar, wordt nu bevestigd en zal hopelijk de volgende 12 maanden verder bevestigd worden. Onze extra maatregelen werpen momenteel hun vruchten af. ” vertelt burgemeester Tim Vandenput.

Bekijk hier de andere resultaten van het gemeenterapport
Bekijk hier de andere resultaten van het gemeenterapport

We hebben de voorbije jaren gekozen om extra maatregelen te nemen om het aantal inbraken in woningen in de politiezone Druivenstreek te verbeteren. “Denk hierbij aan 18 camera’s met nummerplaatsherkenning, het pilootproject van Spotty en het Buurt Informatienetwerk” licht Vandenput toe.

Extra investering in ANPR technologie

De huidige investering van 350.000 euro wordt dit jaar door Politiezone verhoogd met 150.000 euro. Daarmee komt de totale investering in het netwerk voor nummerplaatherkenning (ANPR) op 500.000 euro te staan. Deze camera’s zijn vandaag al zichtbaar op de belangrijkste invalswegen van de gemeenten Overijse en Hoeilaart en er komen er dus nog een aantal bij. “Het ANPR netwerk is het eerste operationele in Vlaams-Brabant sinds februari 2015. De politie heeft door dit instrument al verschillende daders kunnen identificeren en vatten. We hebben altijd gezegd dat niet één oplossing bestaat maar wel een combinatie van verschillende acties. Ik ben blij deze daling nu te zien op het terrein en in het veiligheidsgevoel van de inwoners!” vertelt Vandenput.

De politie probeert samen met de bevolking, met de inzet van andere partners en met de inzet van moderne technologie het aantal diefstallen onder controle te houden. “Echter blijft één van de vuistregels horen, zien en melden van verdachte zaken aan de politie, het Buurt Informatienetwerk is hierin een heel belangrijk instrument”, besluit Vandenput.

Posted on

“ANPR netwerken van 2,5 miljoen euro in Vlaams-Brabant optimaal benutten”

Een algemene invoering van nummerplaatherkenning (ANPR) is één van de 18 maatregelen van de regering Michel tegen terreur. “Momenteel is er in Vlaams-Brabant een tekort aan personeel op niveau van de federale politie om dit netwerk te beheren. Eerdaags zou er een personeelsuitbreiding komen om de investeringen van minstens 2,5 miljoen euro optimaal te benutten” vertelt Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) na de bespreking met de Minister in de commissie Binnenlandse Zaken.

Een aantal politiezones hebben recent geïnvesteerd in een ANPR-cameranetwerk. “Zo’n netwerk leest met camera’s de nummerplaten van voertuigen die een bepaalde zone binnen- en buitenrijden en bewaart de data op een centrale server voor 30 dagen. Hiermee kan de politie aan de slag om geseinde of gestolen wagens op te sporen” licht Tim Vandenput toe. Een accelerator in de uitrol van ANPR netwerken was het raamcontract dat de Vlaamse Wegbeheerder AWV heeft afgesloten met Proximus.

73aa0688-5523-11e3-b9c8-3fd1ae67582a_web_scale_0.0714116_0.0714116__

Aantal cameranetwerken stijgt

“In Vlaams-Brabant is de Politiezone Druivenstreek de eerste die een operationeel ANPR-netwerk heeft geïnstalleerd en volgens de eerste resultaten kunnen we spreken van een daling met 50% in de inbraakcijfers” vertelt Tim Vandenput. “De Gouverneur heeft de IT Server mee gefinancierd en in overleg werd besloten om deze server te plaatsen in het Crisis Interventiecentrum (CIC) te Leuven.”

Het CIC en de Communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) beheren de gegevens en voeren de eerste analyses uit. Recent beslisten de Politiezones van Sint-Pieters-Leeuw en Kastze om ook ANPR-netwerken te installeren in hun zones. Daarmee komt de totale investering van alle politiezones neer op minstens 2,5 miljoen euro.

Pakkans verhogen

In de strijd tegen criminaliteit en terreur is het belangrijk om deze camera netwerken met elkaar te verbinden om de pakkans te vergroten. Nu is er blijkbaar een probleem opgedoken bij het CIC/SICAD te Leuven: naast het beheren van de gegevens van de Druivenstreek kunnen ze de data van de zones Kastze en Sint-Pieters-Leeuw er niet bij nemen. Dit blijkbaar door gebrek aan personeel. “Daar waar initieel gezegd werd dat schaalvergroting zou moeten leiden tot een betere dienstverlening, blijkt in de praktijk juist het omgekeerde te gebeuren. Geleidelijk aan werden er extra taken toegevoegd maar er werd geen extra personeel voorzien in Leuven. Hoewel dit noodzakelijk is” zegt Tim Vandenput.

Synchronisatie op Belgisch niveau

De opdracht voor een personeelsuitbreiding werd gegeven aan het directiecomité. Er is eveneens dialoog met de lokale korpschefs op dit moment en resultaat wordt eerdaags verwacht. “Vlaams Brabant heeft een server op provinciaal niveau waarop alle zones uit de provincie moeten kunnen aansluiten! Er komt eveneens een synchronisatie op Belgisch niveau via een nationale server die gegevens uitwisselt tussen elke provinciale server. Zo kan er een echte Belgische aanpak komen van inbraken om bendes oprollen, ook in het kader van de anti-terreur acties”, aldus Vandenput, die de Minister wenst te feliciteren met de landelijke aanpak van de zaken.

Posted on

“Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt groter engagement van de Federale en Vlaamse Overheid voor het integraal veiligheidsbeleid”

Het Toelomstforum Halle-Vilvoorde is het overlegorgaan van alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde.

Het Toekomstforum dringt bij de Federale Regering aan op een grotere snelheid bij het realiseren van een volwaardig parket Halle-Vilvoorde. Ook de Vlaamse Minister van Welzijn, Jo Van Deurzen, wordt gevraagd om op korte termijn de beloofde antennes van het Justitiehuis in Asse, Halle en Vilvoorde te realiseren. “In het kader van de strijd tegen radicalisme en terrorisme is het cruciaal om in de Rand goed functionerende justitiehuizen te hebben” aldus het Toekomstforum.

Verder vraagt het Toekomstforum een extra ondersteuning voor de realisatie van het programma Halle-Vilvoorde om een ANPR-shield te bouwen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Toekomstforum vraagt de federale overheid om in het kader van de naar voorgeschoven anti-terreurmaatregelen en de vrijgemaakte budgetten dit proces te versterken zodat een netwerk op korte termijn een feit is. Op deze manier kan een proces versterkt worden dat zeer recent door de lokale politiezones en de provinciale overheid werd opgestart teneinde een grotere greep te krijgen op de georganiseerde criminaliteit vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tot slot dringt het Toekomstforum Halle-Vilvoorde aan op een eerlijke behandeling van de politiezones uit Halle-Vilvoorde door de Federale Regering. “Het wordt gênant opmerkelijk dat de gemeenten uit Halle-Vilvoorde aanzienlijk minder middelen krijgen uit de federale pot. Deze onderfinanciering van de politiezones is onaanvaardbaar in het licht van de toename van de bevolking en van de uitdeinende grootstedelijke criminaliteitsfenomenen in de Rand”.

Posted on

Dreigingsniveau 3 voor Hoeilaart betekent ‘kalmte en waakzaamheid’

Het dreigingsniveau 4 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zaterdag afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad en gecommuniceerd door Premier Charles Michel en is enkel van toepassing in het Brussels Gewest. “In de rest van het land en bij ons in Hoeilaart is niveau 3 van kracht. Ik wil wel antwoord bieden op mogelijke ongerustheid. Kalmte en waakzaamheid vormen twee sleutelbegrippen in deze periode” zegt Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

Het gewijzigde dreigingsniveau brengt aangepaste veiligheidsmaatregelen met zich mee. Elke dag in ben ik nauw contact met de Korpschef van de politiezone en krijg ik via de kanalen van het Parlement nuttige informatie als die voorhanden is. Indien er zich een gewijzigde situatie voordoet die impact zou hebben op de gemeente, de regio, de scholen of de schoolomgeving, dan zal ik daar – voor zo ver dat wettelijk kan en mag – eerlijk en transparant over blijven communiceren.

Begrijpelijk bestaat er enige ongerustheid bij de ouders van onze schoolgaande jeugd. Toch wil ik duidelijk stellen dat een sluiting van de scholen nooit is geadviseerd of opgelegd in gebieden waar het dreigingsniveau 3 van toepassing is. De lessen in Hoeilaart kunnen dus blijven doorgaan zodat kinderen en leerkrachten de nodige ruimte krijgen om vragen te beantwoorden en alles in de juiste context te plaatsen.

Wel aan de orde is de inzet van de politiediensten in onze zone. Momenteel is de werking van de politie grondig bijgestuurd omwille van het dreigingsniveau 3. Deze situatie vereist dat er geen éénmenspatrouilles of -opdrachten meer kunnen, de politie gaat met 2 buiten. Dit heeft alles te maken met de veiligheid van de politie zelf, gezien zij door de aard van hun opdrachten een verhoogd risico kennen en doelwit zijn. Indien er dus 2 politiemensen in plaats van 1 politieagent aan de school staan voor de verkeersveiligheid te garanderen dan heeft dit niets te maken met een verhoogde dreiging aan de school.

Omdat de beschikbare inzet door deze maatregel wordt gehalveerd, heeft deze werkwijze mogelijk tot gevolg dat er dus aan minder scholen verkeerscontrole en verkeershulp kan zijn. Ook wordt er door de politie gewerkt aan een prioriteitenlijst van de scholen; deze dicht bij in- en uitvalswegen krijgen voorrang. Dit werd door de betrokken wijkagenten uitgelegd en gekaderd bij de desbetreffende scholen.

Posted on

“Dalende trend in aantal inbraken ingezet”

Foto door Hannelore Smitz – Het Nieuwsblad

In Hoeilaart zijn in 2014 zo’n 111 diefstallen vastgesteld in gebouwen. “Dit jaar – einde september – zitten we voorlopig aan 47, hiermee is een dalende trend ingezet en lijken de extra maatregelen hun vruchten af te werpen. ” vertelt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

We hebben de voorbije jaren gekozen om extra maatregelen te nemen om het aantal inbraken in woningen in de politiezone Druivenstreek te verbeteren. “Denk hierbij aan 18 camera’s met nummerplaatsherkenning, het pilootproject van Spotty en het Buurt Informatienetwerk” licht Vandenput toe.

De investering van 350.000 euro door Politiezone in het netwerk voor nummerplaatherkenning (ANPR) op de belangrijkste invalswegen van de gemeenten Overijse en Hoeilaart is de meest zichtbare maatregel in het straatbeeld. “We kunnen dus voorzichtig spreken van een dalende trend in het aantal inbraken in Hoeilaart. Het ANPR netwerk is het eerste operationele in Vlaams-Brabant sinds februari 2015. De politie heeft door dit instrument al verschillende daders kunnen identificeren en vatten. We hebben altijd gezegd dat niet één oplossing bestaat maar wel een combinatie van verschillende acties. Ik ben blij deze daling nu te zien op het terrein! Maar om een volledig en duurzaam beeld te krijgen, moeten we verder de maatregelen implementeren en opvolgen zodat de cijfers van vandaag volgend jaar bevestigd kunnen worden” vertelt Vandenput

De politie probeert samen met de bevolking, met de inzet van andere partners en met de inzet van moderne technologie het aantal diefstallen onder controle te houden. “Echter blijft één van de vuistregels horen, zien en melden van verdachte zaken aan de politie, het Buurt Informatienetwerk is hierin een heel belangrijk instrument”, besluit Vandenput.

Posted on

4 riooldeksels zijn omhoog gesprongen in centrum Hoeilaart

Zondagavond omstreeks 18 uur werd het centrum van Hoeilaart opgeschrikt door een ontploffing. Bij nader inzien situeerde zich die in de riolering in de Felix Sohiestraat tussen de Overijsesteenweg en de Timmermanslaan, met name in het kleine straatje naast het Italiaans restaurant Salerno. Niemand raakte gewond.

“Vier riooldeksels zijn omhoog gesprongen en lagen een halve meter verder”, liet burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) ons weten. “Politie, brandweer en Eandis waren snel ter plaatse. Er werd echter geen echte gasgeur waargenomen en gemeten, tenzij een zeer klein lek ter hoogte van het Italiaanse restaurant. Eandis heeft meteen ook de hele omgeving opgemeten maar vond nergens noemenswaardige lekken”.

Blijft de vraag hoe een ‘ontploffing’ in deze riolering kon gebeuren. Vandenput: “Volgende scenario’s zijn mogelijk: een gasophoping door een klein lek. Er moet dan wel ergens een ontsteking geweest zijn. (Dit scenario is helemaal niet bewezen op dit moment). Tweede: een chemische reactie in onze riolering die een ontploffing tot gevolg had. Er zijn immers gassen die bij een bepaalde druk vanzelf een ontploffing veroorzaken”.

De volgende dagen zijn cruciaal voor de veiligheid. “De locatie moeten we regelmatig checken op bepaalde geuren die vrijkomen en of er iets bijzonders wordt geloosd”, aldus nog de burgemeester. Vlak na het gebeuren werden omwonenden gevraagd hun huizen veiligheidshalve te verlaten en te verzamelen in het nabij gelegen gemeenschapscentrum. Het alarm werd omstreeks 20 uur afgeblazen waarna de mensen hun woonst weer konden betreden. Er vielen geen gewonden en er werd nauwelijks schade vastgesteld.

© 2015 – Het Nieuwsblad
MICHEL VAN MULLEM

Posted on

Gemeenten in Vlaams-Brabant betalen extra voor brandweer

Tientallen gemeenten in Vlaams-Brabant kregen begin april een rekening van de gouverneur die ze niet hadden verwacht. Bovenop de bijdrage aan de nieuw gevormde brandweerzone voor 2015 zouden ze ook nog moeten betalen voor de werking van 2014.

Bij de oprichting van de nieuwe brandweerzone hebben alle gemeenten een budget begroot in de rekening van 2015 volgens de nieuwe verdeelsleutel. Groot was de verbazing toen ze van de Gouverneur te horen kregen om dit jaar nogmaals hetzelfde bedrag te betalen voor de brandweerdiensten geleverd in 2014.

Burgemeester van Hoeilaart en Federaal Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput besprak dit einde april op de Zoneraad van de Brandweer waar de diensten van de Gouverneur vertelden dat dit zo gebeurt in uitvoering van de wet op de Civilie Bescherming van 1963. Er werd echter nooit een antwoord gegeven waarom de gemeenten pas het jaar nadien moeten betalen in kwartaaltranches in het oude systeem.

Daarom heeft Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput een parlementaire vraag gesteld aan Minister Jambon om duidelijkheid te krijgen over wat de wet van 1963 zegt en ook vragen om een gespreid betalingsplan te voorzien voor gemeenten die in 2015 dubbel moeten betalen.

De financiële gevolgen is in vele gemeenten wegen door: van zo’n 150.000 euro in Bekkevoort en Geetbets tot 400.000 euro in Hoeilaart, 500.000 in Haacht en zelfs 800.000 euro in Tervuren.

Burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open Vld) sluit af met deze bedenking: “Als het klopt dat we dit geld nog moeten betalen, dan zullen we dat ook doen. Hoe moeilijk dat financiëel ook is. Maar ik zou wel graag een bewijs krijgen, op papier, dat we al die jaren hebben betaald voor het jaar voordien en niet voor het jaar zelf”