Posted on

Belgische bedrijven voorbereiden op elk Brexit-scenario

De Brexit-deal van Theresa May is weggestemd door het Britse parlement. Een no-deal lijkt dan ook steeds meer waarschijnlijk te worden. België neemt nu nodige maatregelen te nemen om zo weinig mogelijk jobs en investeringen in gevaar te brengen. “Onze regering handelt proactief om onze Belgische bedrijven voor te bereiden op de verschillende scenario’s”, zegt liberaal Kamerlid Tim Vandenput.

Heel wat Belgische bedrijven exporteren naar Groot-Brittannië. Lang niet al deze bedrijven zijn voorbereid op wat komen zal. Slechts één op vijf bedrijven heeft de nodige papieren op orde gebracht om na de Brexit verder te blijven exporteren. “Dat is een alarmerend cijfer. We moeten specifiek aandacht hebben voor onze kmo’s. Het is noodzakelijk om hier te voorzien in een vlotte begeleiding”, stelt Vandenput.

245 douaniers extra

Minister De Croo riep deze week de vertegenwoordigers van Belgische bedrijven en douane samen. Vandenput: “Het is goed dat de regering snel heeft gereageerd: 245 extra douaniers worden aangeworven en de bedrijven die naar Groot-Brittannië exporteren verkregen automatisch een douanenummer.” Een Brexit-checklist moet de Belgische bedrijven voldoende informeren op de verschillende scenario’s. “Ik ben alvast tevreden dat wij met het parlement en de regering in lopende zaken de nodige voorbereidingen kunnen treffen”, besluit Vandenput.

Posted on

Een ondernemingsnummer voor je 18de verjaardag? Van idee tot wetsvoorstel

Dit origineel idee komt bovendrijven op 23 mei 2012. Sara Coene is één van de winnaars van de creatieve wedstrijd één-idee-per-dag, georganiseerd door Flanders DC. Onder de milde hand van Guillaume Van der Stighelen werden 124 ideeën tegen het licht gehouden en de jury koos uiteindelijk dit idee. Ik hoorde Sara vertellen op Radio 1 en één van de vragen in het programma was: “Zal de politiek dit oppikken?”. Uiteraard, kan ik nu antwoorden en de hele weg van idee tot wetsvoorstel is zeker een verhaal waard.

Bij nieuwe ideeën als deze moet je niet onmiddellijk denken aan de beperkingen. Ideeën moeten rijpen. Of ideeën moeten seks hebben zoals mijn voorzitter Gwendolyn Rutten het in 2013 omschreef in haar boek ‘De Geëngageerde Burger’. Binnen die context is dat gelukt. Het idee werd ingediend tijdens het ideologisch congres in Flagey, Brussel en werd om praktische redenen doorgeschoven naar het volgende congres.

Ondertussen begon het draagvlak voor het idee te groeien. Het volgende congres vond plaats in 2014. In Gent verzamelden we om onze concrete voorstellen vorm te geven in aanloop van de moeder aller verkiezingen. Het idee werd verdedigd, goedgekeurd door de leden en opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Een belangrijke horde werd daarmee genomen.

In datzelfde jaar mocht ik de eed afleggen in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zo kan ik het idee verder uitwerken. Het toont ook op welke manier ik aan politiek wil doen. Sommigen noemen dat participatieve democratie. Ik doe dat door te luisteren en mee te helpen ideeën te laten groeien zoals bomen dat doen, van onder naar boven. Daarom heb ik veel tijd en energie geïnvesteerd voor draagvlak, inspraak en dialoog. Zowel met Sara, als Flanders DC, VOKA en diverse kabinetten in de Wetstraat.

En dit wetsvoorstel ligt er nu. Het is klaar om ook een weg af te leggen in het parlement. Samen met andere voorstellen zoals bijv. om het statuut student-ondernemer minstens even interessant te maken als dat van een jobstudent. Deze combinatie is een hefboom om het ondernemersklimaat in ons land te verbeteren.

Tot slot, zou ik u nog 5 minuten willen vragen van uw tijd. Als u deze voorstellen genegen bent en tijdens de vorige verkiezingen op een andere partij dan Open Vld of MR hebt gestemd, neem dan contact op met uw volksvertegenwoordiger in de Kamer met de vraag om dit voorstel te steunen. Ik zal dat ook doen en samen creëren we draagvlak voor deze ideeën. Van onder naar boven.