SilvaTerra, meer ruimte voor het Zoniënwoud

Het Zoniënwoud is de groene long van Brussel, hoofdstad van Europa. Het is onlangs ook Unesco werelderfgoed geworden. De mens heeft het woud decennia geleden doormidden gesneden met wegen om wagens over te laten rijden. Er rijden niet alleen wagens, er staan er elke dag ook stil ! Dit heeft impact op de biodiversiteit, fauna en flora, mens en dier worden eveneens getroffen door de uitstoot van CO2, lawaaihinder en fijn stof

Indien wij, onze kinderen en kleinkinderen, de planten en de dieren, in een propere en gezonde wereld willen blijven leven, dan is er nood aan actie.

15 km tunnel en overkapping

SilvaTerra wil het Zoniënwoud terug één maken door gebruik te maken van de kracht en de mogelijkheden van de aarde: we geven de grote wegen terug aan het woud door stukken te overkappen en te ondertunnelen en door minder wagens naar het woud toe te laten rijden.

Het vooropgestelde traject is 15 km lang en biedt tal van kansen aan onze regio.

Het start aan de op en afrittencomplex Derscheid bij Waterloo,

Over de Groenendaal complex in Hoeilaart,

Naar het Leonardkruispunt van het Brussels Gewest,

Naar de Vier-Armen in Tervuren,

Tot de oprit aan Wezembeek-Oppem.

De gemeenten zijn de wortels

We gaan dit project laten groeien, zoals een boom groeit van beneden naar boven.

De gemeenten op en naast het traject zijn de wortels van SilvaTerra. Momenteel zijn er 7 gemeenten die de intentie verklaren om samen te werken. Dat zijn La Hulpe, Rixensart, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Waterloo, Wezembeek-Oppem en Hoeilaart. De volgende weken kunnen er zeker nog gemeenten bijkomen.

Ze zullen samen een studieopdracht uitschrijven om een ecologische en economische haalbaarheidsstudie te laten maken: welke is de ecologische winst voor mens, plant en dier, hoeveel gaat dit kosten en wie kan dit betalen? Ook secundaire problemen zoals toegankelijkheid en verkeerscongesties zullen worden opgelost met SilvaTerra: ondergronds kan er op een intelligente manier capaciteit bijkomen zonder het milieu te treffen, rekening houdend met de nieuwe technologieën van de toekomst.

Samenwerken

Het vooropgestelde traject ligt op de drie Gewesten: Brussel, Vlaanderen en Wallonië. We zien dat elk van de drie Gewesten vandaag een reden hebben om iets niet te doen. Bovendien zijn alle uitgevoerde en toekomstige studies alleen gefocust op het mobiliteitsaspect, en zijn milieu en het Zoniënwoud secundair.

Daar willen de gemeenten verandering in brengen, ze willen het omdraaien. Eerst de natuur, het woud. En daar zal de mens zich aan aanpassen door de kracht van de natuur te gebruiken om die aanpassing te realiseren. Dit kan enkel door samen te werken: de bomen weten niet op welk Gewest ze staan, de dieren praten geen Frans of Nederlands en de wagens stoppen niet aan de Gewestgrenzen.

Dromen, zaaien en oogsten

De “Chunnel” tussen Engeland en Frankrijk werd gerealiseerd in 1994. Maar al in 1802 hadden beide landen de idee, de droom om een verbinding te maken. De technologie was er toen nog niet, de droom wel. De “Chunnel” is een bewijs dat dromen gerealiseerd kunnen worden. Dit kan ook in het Zoniënwoud.

De resultaten van de ecologische en economische studie zullen we begin 2019 op de tafel van mogelijke investeerders en betrokken Gewesten leggen. De uitvoering zal zeker hand in hand gebeuren tussen privé en overheden.

We zijn er ons van bewust dat SilvaTerra niet in 2020 zal starten met de uitvoering. Maar het is aan ons, lokale politici van de gemeenten, om de zaadjes te planten zodat onze kinderen en kleinkinderen kunnen oogsten binnen 20 jaar. Dat is onze verantwoordelijkheid. Het is die verantwoordelijkheid die we vandaag samen opnemen.