PZ Druivenstreek: Een korps met pit!

Vandaag ging ik op bezoek in mijn eigen zone: Politiezone Druivenstreek. Een zone in de rand rond Brussel die veel te bieden heeft maar daardoor ook met specifieke problemen te kampen heeft.

Rekruteringsmoeilijkheden

De politiezone Druivenstreek heeft veel te bieden: een diverse omgeving om in te werken, een korps waar persoonlijk contact en ondersteuning centraal staat en veel verantwoordelijkheid op het terrein! Hoeilaart en Overijse zijn gemeenten met een landelijk karakter en een sterk verenigingsleven in de nabijheid van grootstad Brussel.

Die nabijheid van Brussel biedt veel voordelen maar voor politie-rekrutering kan dit ook nadelige gevolgen hebben. Alle gemeenten in de rand rond Brussel kampen met personeelstekorten, ook PZ Druivenstreek. Dit heeft deels te maken met de premie en de tweetaligheidspremie die de Brusselse politie uitbetaald. Slechts 20-30% van de Vlaams-Brabantse politiemensen werken in Vlaams-Brabantse politiezones. Dat is uiteraard veel te weinig. Een grote vraag van PZ Druivenstreek, die ik volledig ondersteun, is dat er rekruteringscampagnes worden opgestart die specifiek focussen op Vlaams-Brabant & niet in één adem genoemd worden met Brussel. Vlaams-Brabant en de rand rond Brussel hebben enorm veel te bieden en dit moet duidelijk in de verf gezet worden.

Handhaving coronamaatregelen

“Hoe hebben jullie het voorbije coronajaar ervaren op het terrein?”, is een belangrijke vraag die ik steeds stel aan de mensen op het terrein. Politieagenten waren de eersten in lijn om de coronamaatregelen te handhaven. Maximum met 2 of 4 aan een tafeltje zitten, een samenscholingsverbod, niet meer mogen buitenkomen na middernacht… Zeer ingrijpende regels die vanuit de overheid werden opgelegd en gehandhaaft moeten worden door de politie op het terrein. Het is een understatement te zeggen dat de agenten op het terrein een zwaar jaar achter de rug hebben. De relatie tussen de burger en de politie is er moeilijker op geworden, mede door het vaak moeten handhaven van onlogische regels die de burger helemaal niet begrijpt. Het is dus essentieel dat die relatie opnieuw verbeterd! De meeste regels zullen in de loop van de zomervakantie verdwijnen en de vrijheid komt terug. Zo kan de politie zich opnieuw focussen op haar kerntaak: het handhaven van de veiligheid!

Een korps met pit!

Politie Druivenstreek investeerde de laatste jaren zeer sterk in haar imago, bekendheid en haar aantrekkelijkheid als werkgever! De politiezone is alomtegenwoordig op social media en lanceerde een nieuwe website ‘www.korpsmetpit.be’ waar alle vacatures, infosessies en informatie mooi gebundeld staat! Er wordt ingezet op infosessies op middelbare scholen en digitale infosessies worden regelmatig gegeven. Het hele korps wordt ingezet om potentiële nieuwe politiemensen op te volgen en te begeleiden bij de selectieproeven. Het bijstaan met raad en daad van de kandidaat is een belangrijke taak van elke medewerker van PZ Druivenstreek!

Naast de focus op het aantrekken van nieuwe collega’s ligt de focus evenzeer op het behoud van de aanwezige politiemensen! Doen we het goed? Voel jij u goed in onze zone? Wat kan er beter? Het personeel wordt intensief bevraagt over haar tevredenheid, welzijn en hoe het korps zichzelf nog kan verbeteren. Investeren in menselijk kapitaal en luisteren naar de mening van iedereen op de werkvloer is de enige manier om jezelf te verbeteren.

Ben je geïnteresseerd in een job bij de Politiezone Druivenstreek? Neem een kijkje op de website: www.korpsmetpit.be en contacteer het commissariaat voor meer informatie!