PLAN BE stelt eenvoudiger België voor

PLAN BE wordt vandaag concreet gemaakt door haar oprichters Tim Vandenput en Christophe Dister. Het doel is om België eenvoudiger, sneller en goedkoper te organiseren. Dat kan door ons land op dezelfde manier te leiden zoals vele kleine en grote bedrijven dat doen: focus op de kwaliteit van de dienstverlening en de producten die worden aangeboden aan de bevolking. Centraal staat de efficiëntie-logica en economie. We luisteren en gaan aan de slag met concrete getuigenissen van burgers. Kortom waar het van onderuit blijkt dat het beter kan.

Waarom PLAN BE?
Veel mensen ervaren de dienstverlening van de overheden als complex, traag en duur. Iedereen heeft wel een verwarmingsketel thuis staan. Verwarmingsinstallateurs ondervinden elke dag heel wat problemen. Op onze website staat de getuigenis van Hector, een ondernemer. De uitstootnormen en erkenningsnummers zijn per Gewest verschillend. Daarbovenop komt nog eens 3x aparte administratie omdat zijn klanten in verschillende Gewesten wonen. In het geval van Hector zijn dat honderden mensen. Dit kan beter: Eenvoudig, snel en goedkoop … voor alle inwoners.

Hoe zijn we in deze situatie beland?
De laatste 40 jaar zijn er stelselmatig bevoegdheden overgeheveld van het Belgisch niveau naar de Gewesten en Gemeenschappen. Dit was éénrichtingsverkeer, zonder altijd goed na te denken over de impact voor de inwoners in de Dorpstraat en de Kerkstraat. Er werd nooit een evaluatie aan gekoppeld: is de overdracht wel goed voor de mensen? De Belgische en Gewestelijke structuren werden hierdoor teveel verzwakt, en werden bovendien zeer duur.

De overheid is een bedrijf
De overheden zijn bedrijven die diensten leveren aan hun klanten: dat zijn alle inwoners. En elke inwoner is aandeelhouder van de overheden. De uitgaven worden gedekt met de inkomsten, overschotten dienen om te investeren. Schulden moeten onder controle gehouden worden, en als er bespaard moet worden dan gebeurt dit best op de grootste uitgavenposten. Een overheid moet in de eerste plaats mensen helpen en adviseren, een oplossing met hen zoeken. En niet mensen en bedrijven stelselmatig ambeteren en sanctioneren.
De overheden bedrijfsmatig laten werken gebeurt vandaag nog te weinig, hier wil PLAN BE verandering in brengen.

Vertrekken vanuit de basis
We zullen voorbeelden verzamelen over zaken die vandaag foutlopen, slecht werken en mensen belemmeren om te ondernemen. Die voorbeelden willen we vanuit de basis laten groeien! En we vragen ook om mogelijke oplossingen voor te stellen waar het kan. Wij vinden trouwens dat de meeste oplossingen te vinden zijn in de Dorpstraat en de Kerkstraat van elke stad en gemeente, niet enkel in de Wetstraat. In de natuur groeien bomen van beneden naar boven, we hebben nog nooit iets omgekeerd zien groeien.

PLAN BE de volgende maanden
Concreet openen we vandaag onze website www.tijdvoorplan.be en vragen we ook om met een eenvoudig potlood ideeën op papier te zetten en ze ons door te geven. We zullen een stuurgroep oprichten om de inhoudelijke lijn te bepalen en we gaan overal ten lande hoorzittingen organiseren vanaf het voorjaar van 2017. We zullen de verzamelde voorbeelden één voor één bekijken en oplossingen ervoor geven. Het doel is om deze oplossingen op de politieke agenda van onze liberale partijen te zetten vanaf 2018.

Vertalen in oplossingen
De politici zijn de vertegenwoordigers van het volk en we hebben de plicht om onze maatschappelijke structuren zo uit te tekenen dat ze mensen helpen, mensen vooruit brengen. Politici zijn architecten en vertalers: het vertalen van problemen in oplossingen!

Met PLAN BE zullen we oplossingen aanbieden zodat ons land verder kan evolueren naar een moderne staat waarin onze kinderen en kleinkinderen het minstens even goed zullen hebben als wij vandaag. En dat doen we best samen, want: Wat we samen doen, doen we beter, eenvoudiger, sneller en goedkoper!