“Pas paniquer, mais éviter” opdat licht aanblijft

De gemengde Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Energie kwam uitzonderlijk bijeen omwille van de energiebevoorrading tijdens de winter. Open Vld-Kamerlid Patricia Ceysens zei vrijdagnamiddag dat een brown-out kan worden vermeden door de gehele binnenlandse productiecapaciteit in te zetten, de vraag te sturen en maximaal in te zetten op de interconnecties met het buitenland. “Pas paniquer, mais éviter” dus. “De overheid moet wel transparant communiceren naar de gemeenten, wat tot vandaag niet echt efficiënt is gebeurd.”, aldus Kamerlid Tim Vandenput.

Inzetten op maximale capaciteit

De elektriciteitsbevoorrading komt deze winter mogelijk in het gedrang door het onverwachts uitvallen van kernreactor Doel 4 na mogelijke sabotage. De liberalen hekelen de paniekzaaierij van de afgelopen week. “De bezorgdheid over een bevoorradingsprobleem is terecht, maar een brown-out is te vermijden wanneer we alle binnenlandse capaciteit inzetten, dus ook de stilgelegde gascentrales heropstarten; in overleg met onze buurlanden via interconnecties de importcapaciteit maximaliseren; en in samenspraak met de grootverbruikers de vraag sturen op kritieke momenten.”

Communiceren en sensibiliseren

De overheid kan en moet dus alle mogelijke capaciteit die voorhanden is activeren om een brown-out te vermijden. “Maar daarnaast is ook een heldere en volledige communicatie van de overheid zeer belangrijk om bezorgdheden weg te nemen bij overheden en burgers.”, vult Vandenput aan. Voorts moet de overheid zich zo goed mogelijk voorbereiden op een mogelijk bevoorradingsprobleem, maar gelijktijdig de bevolking sensibiliseren om tijdens de piekperiodes in de winter zelf prioriteiten te stellen in eigen huis. “Bijvoorbeeld de TV niet aanschakelen tussen 16u en 20u, wasmachines ‘s nachts laten draaien of lampen niet onnodig laten branden.” Daarnaast zal ook de overheid  zelf het goede voorbeeld moeten geven

De Open Vld-fractie benadrukte tot slot dat op de middellange en lange termijn moet gestreefd worden naar een gezonde energiemix die zowel de bevoorrading garandeert, CO2 vriendelijk is én betaalbaar is voor gezinnen en bedrijven.