“Over Europese waarden onderhandelen we niet, zeker niet op de Grand Bazaar van Istanbul”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput was scherp over het ontwerpakkoord tussen de EU en Turkije over de migratiecrisis. “We moeten dit probleem Europees oplossen en niet uitbesteden aan Turkije.” Hij waarschuwt eveneens dat het niet de goede kan uitgaat met Turkije, waar recent nog de kritische krant Zaman gewoon is overgenomen door de overheid.

Vorige week bereikte de EU een ontwerpakkoord met Turkije dat de basis zou vormen voor de Europese top van deze week. Daarin werden afspraken gemaakt om de vluchtelingenstroom naar Griekenland te stoppen, in ruil voor onder meer financiële steun voor de opvang in Turkije en toetredingsonderhandelingen.

Kamerlid Vandenput: “Ik ben altijd een Europese believer geweest. De Europese samenwerking biedt een grote meerwaarde aan kleine en grote landen. Ja, de uitbreiding ging snel, zonder dat de noodzakelijke verdieping van de unie volgde. Ja, we hebben de kar voor het paard gespannen met eerst onze binnengrenzen af te schaffen zonder de buitengrenzen af te dwingen. Maar denken dat we de beheersing van de crisis nu volledig aan de Turken kunnen uitbesteden. Dat zou pas echt een falen van de EU zijn.”

Volgens Vandenput kunnen de lidstaten de migratiecrisis enkel het hoofd bieden door stappen vooruit te zetten: “We spreken hier over een land waar het met de democratie en de mensenrechten niet de goede richting uitgaat. Waar recent nog een kritische krant gewoon is overgenomen door de overheid. Een deal kan dus enkel in een opstap naar een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid. Waar we eindelijk samen onze Europese grenzen bewaken en de inspanningen voor de opvang van vluchtelingen verdelen. We gaan daar toch geen maanden meer mee wachten…”

Vandenput hekelt dat de Europese leiders net het tegenovergestelde dreigen te doen: “Op korte termijn kan een akkoord met Turkije de druk doen verminderen. We dienen humanitaire catastrofes in landen als Griekenland te vermijden. We staan inderdaad voor moeilijke uren, waarbij veel landen nog bezwaren zullen laten klinken. Dit Turkije laten toetreden tot de EU daar kan helemaal geen sprake van zijn. Het is is een land dat het de laatste tijd niet nauw neemt met politieke rechten, minderheden, persvrijheid… Daarom is het belangrijk dat de financiële middelen naar de vluchtelingen gaan en niet Sultan Erdogan.” zei het Kamerlid ferm.