Open Vld wil ondernemingsnummer voor 18-jarigen en fair statuut voor student-ondernemers

Kamerleden van Open Vld dienen twee voorstellen in om het klein en groots ondernemerschap aan te moedigen bij jongeren. “Iedereen die de leeftijd van 18 bereikt, krijgt automatisch een ondernemingsnummer toegewezen, of je nu wat bijverdient als fotograaf of je eigen ICT-start-up lanceert. Daarnaast pleiten we voor een statuut student-ondernemer dat gelijkwaardig is aan dat van jobstudent. Ondernemen en jezelf werk geven moet minstens even aantrekkelijk zijn”, aldus Tim Vandenput en Patricia Ceysens.

Onze economie heeft nood aan meer ondernemerschap. De federale regering zet met de tax shift maximaal in op groei en jobcreatie door de lasten te verlagen voor mensen die werken en die werk geven. We werken de loonhandicap volledig weg met lineaire en gerichte lastenverlagingen. We zetten ook in op starters en KMO’s, bijvoorbeeld met een tax shelter voor startups en door de sociale bijdragen voor de eerste aanwerving te schrappen en ze voor de tweede tot zesde werknemer fors te verlagen.

Iedereen onderneemt…

Tim Vandenput: “Dit zijn allemaal cruciale maatregelen die het aantrekkelijker maken om te ondernemen in ons land. Wat we nu moeten doen, is de stap naar ondernemerschap verder verkleinen. Daarvoor hebben we nood aan een mentaliteitsswitch. Als je er over nadenkt, is iedereen vandaag al ondernemer: de hobbycameraman die wat centen bijverdient in zijn vrije tijd, de computernerd die een eigen app ontwikkelt, de appartementseigenaar die in het verlof zijn eigendom verhuurt via AirBnB, de leerkracht die bijles geeft in het weekend…”

…dus een ondernemingsnummer voor iedereen

Open Vld speelt daar op in. Zo stelde minister van Digitale Agenda Alexander De Croo onlangs voor om een wettelijk kader uit te werken om bijklussen via internetplatformen eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker te maken. Kamerleden Vandenput en Ceysens willen met hun twee parlementaire initiatieven vooral jongeren een duwtje richting ondernemen geven. Vooreerst leggen ze een wetsvoorstel neer dat iedereen op de achttiende verjaardag automatisch een ondernemingsnummer toekent. “Op die manier doen we jongeren nadenken over ondernemen. Het is geen statuut, maar een way of life. We verlagen de drempel tussen droom en daad. En dat is nodig, want 63% van de Belgen overwoog nog nooit te ondernemen. Daarmee scoren we opvallend slechter dan het Europees gemiddelde van 51%. Dit voorstel past ook volledig in onze liberale kijk op flexibel werken in de 21ste eeuw”, zegt Vandenput.

Uiteraard is het verkrijgen van dit ondernemingsnummer geen verplichting om daadwerkelijk een zelfstandige activiteit op te starten. Het is uiteindelijk aan het individu zelf om de volgende stap te zetten en bijvoorbeeld een btw-nummer aan te vragen of je aan te sluiten bij het sociaal statuut van zelfstandigen. “De automatische toekenning van een ondernemingsnummer leidt dus niet tot een complexere belastingaangifte of extra administratie”, verzekert Ceysens.

Student-ondernemer op gelijke voet met jobstudent

Jong geweld moet dit ondernemerschap uiteraard kunnen combineren met studies. De UGent en KULeuven werkten daarom al intern een statuut voor student-ondernemers uit met de nodige ondersteuning. De Vlaamse regering maakte het op aandringen van Mathias De Clercq al mogelijk voor studenten zonder bachelordiploma om vlot in één semester een vereist attest bedrijfsbeheer te behalen. “En waarom nemen we economie en ondernemen niet op in de eindtermen van alle richtingen in het secundair onderwijs?”

Volgens Ceysens moet de federale wetgever dringend bijbenen en een fiscaal en sociaal statuut voor student-ondernemers uitwerken: “Momenteel genieten studenten die zichzelf werk geven een minderwaardig sociaal en fiscaal statuut in vergelijking met jobstudenten. Dat is oneerlijk en een fout signaal. Wij pleiten daarom in een resolutie voor een gelijkschakeling.”

Een student met een zelfstandige activiteit kan gebruik maken van het zogenaamde statuut van ‘zelfstandige in hoofdberoep, gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep’. Zij of hij moet jonger zijn dan 25 en een netto belastbaar inkomen lager dan 6.815 euro hebben. “De discriminatie is tweeledig. Om ten laste te blijven van de ouders mag een student-ondernemer slechts tot 3.900 euro verdienen, terwijl dit bedrag bij een jobstudent oploopt tot 6.500 euro. Anderzijds betaalt de student-ondernemer al sociale bijdragen ten belopen van 21,5% vanaf 1.439 euro. De jobstudent betaalt slechts een minieme solidariteitsbijdrage van 2,71%”, legt Vandenput uit.

Die discriminatie willen twee liberale Kamerleden wegwerken. “Zo maken we ondernemen aantrekkelijk voor jonge wolven én witten we in één beweging ook werkjes die nu in het zwart gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de goed geïntentioneerde fotografiestudent die in het weekend in het zwart reportages maakt. Met een aantrekkelijk statuut kan hij volop ondernemen en zijn diensten aanbieden. Net zoals u en ik?”