Op bezoek bij de vooruitstrevende Politiezone Westkust!

Zonder veiligheid is er geen vrijheid! De veiligheid garanderen is de kerntaak van de overheid en daarom breng ik de komende maand verschillende bezoeken aan de verschillende veiligheidsdiensten van ons land. First stop: Politiezone Westkust!

Waarom Politiezone Westkust?

Ik hoor het u al denken: “Waarom helemaal tot in West-Vlaanderen om een politiezone te bezoeken?”. Wel, die reden is zeer simpel. De PZ Westkust is een voorloper in ons land op zowel technologisch als organisatorisch vlak. In de zone wonen 45.000 mensen maar vanaf het moment dat de zon schijnt, komen daar nog eens 85.000 tweedeverblijvers bij. Op piekmomenten in de zomer zijn er 300.000 mensen aanwezig op het grondgebied.

Naast de aantrekkelijkheid van de kust voor dagjestoeristen, grenst de politiezone ook aan Frankrijk en aan de Britse wateren. Transmigratie en mensensmokkel is een grote zorg voor de politionele diensten aan de Westkust. Hoe zij dit allemaal georganiseerd krijgen met een korps van 200 politiemensen is organisatorisch een huzarenstukje!

Samenwerking op grote schaal is noodzakelijk

In de winter heeft de politiezone te veel personeel en in de zomer te weinig. Zij moeten dus doorgedreven samenwerkingsverbanden aangaan met omliggende zones om in de zomermaanden de veiligheid te kunnen garanderen! Netwerkorganisatie WVL4 is hiervan een uitstekend voorbeeld. WVL4 is een samenwerkingsverband tussen vier totaal verschillende politiezones! Elke zone blijft autonoom bestaan maar werken samen op basis van vrijwilligheid. Door hun grote diversiteit hebben de zones verschillende expertises die zij met elkaar kunnen delen. Zij stellen gemeenschappelijke doelstellingen, werven gezamenlijk personeel aan en stemmen hun materiële investeringen op elkaar af. Aankopen van drones en aanwerven van drone-bestuurders is voor vele politiezones een ongezien grote kost. Door de grootte omvang van WVL4 worden de kosten gedeeld en kan de volledige netwerkorganisatie beroep doen op een sterk uitgerust Drone-team! Deze samenwerking zorgt voor efficiëntiewinsten en zware kwaliteitsinjecties!

Naast deze netwerkorganisatie zette korpschef en Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) de ‘veiligheidszones’ in de steigers. Dit project heeft als doel om alle veiligheidsdiensten te integreren in één vereenvoudigde veiligheidszone. Brandweer, Lokale Politie, Noodplanningsambtenaar, GAS-ambtenaar, Preventiedienst… zouden ondergebracht worden in 1 veiligheidsraad met 1 veiligheidscollege. Zij zouden dan nauw met elkaar in contact staan, gezamenlijke aankopen kunnen doen en een eenvormig beleid kunnen voeren. Dit project staat al een tijdje in de steigers maar is nog niet uit de startblokken geschoten. Daar is het dus dringend tijd voor!

Transmigratie

PZ Westkust heeft ook te maken met een opkomende problematiek: Transmigratie. Op één maand tijd werden er 9 (!) trafieken van mensensmokkel onderschept binnen de zone. Aangespoelde bootjes vol vluchtelingen aan de kust van Koksijde of Zeebrugge is geen uitzonderlijk beeld meer. Om dit fenomeen enigszins onder controle te krijgen wordt er grensoverschrijdend gewerkt tussen het Search en Rescue team van PZ Westkust en de Gendarmerie van Duinkerke. Doorgedreven controles op verdachte profielen en informatie-uitwisseling over de landsgrenzen heen, zorgen voor een kwaliteitsvollere veiligheid.

Een zeer leerrijk bezoek waar vele lokale zones in ons land en de Federale politie van kan leren!