Onze veiligheidsverzekering

Een verzekering afsluiten. U doet het voor uw auto, tegen brand of diefstal. Een pianist verzekert zelfs zijn handen ‘voor het geval dat’ . Dus is het niet zo onlogisch dat de overheid ook garant staat voor uw veiligheid via de Belgische defensie. Vandaag kost deze veiligheidsverzekering elk jaar €213,- per Belg. Hoeveel dit in de toekomst zal bedragen, wordt binnenkort beslist in het lang verwachte Strategisch plan voor Defensie.

De laatste weken en maanden zien we het leger in de straat om onze veiligheid te waarborgen. Dat is een goede en noodzakelijke ingreep in deze moeilijke tijden, maar militairen in het straatbeeld mag nooit een kerntaak worden van ons leger. De regering heeft aan de Minister van Landsverdediging gevraagd om een strategisch plan op te stellen over de toekomst van het leger. Willen we een humanitair leger of een meer offensief leger? Willen we op een snelle manier troepen kunnen ontplooien in het buitenland of willen we eerder soldaten van andere landen transporteren? Willen we minder officieren en meer soldaten op het terrein? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden in dit strategisch plan. Zeker in de Europese veiligheidscontext alsook de veranderende dreigingen wereldwijd waarmee we te maken krijgen.

De minister is al meer dan een jaar aan het werken aan dit plan, een resultaat is er nog niet. Het wordt nochtans dringend om dit plan te hebben om de Belgische Defensie te hervormen. Ja hervormen omdat wij als liberalen vinden dat het niet alleen een budgettaire oefening is maar dat het vooral over mensen gaat: diegenen die bij Defensie werken en daarnaast alle inwoners van ons land!

Het Belgische leger heeft een jaarlijks budget van ongeveer 2 miljard euro. Voor onze partij is het belangrijk om vast te leggen waar dit geld naartoe gaat binnen Defensie, en niet zozeer hoeveel het leger juist krijgt. Wij stellen voor dat 50% naar personeel gaat (vandaag is dit 73%), Dat 25% naar werkingskosten gaat en 25% voorzien wordt voor investeringen. Deze investeringen zijn cruciaal om Defensie in de toekomst modern materiaal te geven om snel en efficiënt op te treden. We laten dus best het leger evolueren naar een moderne en goed werkende organisatie, waarschijnlijk met minder mensen in de Generale Staff en zeker met meer modern materiaal.

Want Defensie is vandaag, samen met politie, meer dan ooit onze Veiligheidsverzekering en die van onze kinderen en kleinkinderen.