Minister Galant, de vliegwet en politieke energie

Begin deze week sloeg Luc Van der Kelen in zijn column de nagel op de kop over “(…) de niet-aflatende ijver van de verkozenen van het volk om één of meer ministers onderuit te halen, niet op basis van hun beleid, maar omwille van mogelijke procedurefouten. Wat de procedureadvocaten zijn in de rechtbank, zijn de procedurepolitici in het parlement.”

Volksvertegenwoordigers hebben naast het controleren van de regering ook de taak om kritisch te staan tegen over het gevoerde beleid. Daarvoor moet één doelstelling steeds voorop staan: beleid inhoudelijk beter maken in plaats van het kost wat kost te willen afbreken. Als ingenieur vliegtuigmechanica mag het niet verbazen dat ik kies voor het bouwen van bruggen, het zoeken naar oplossingen voor de mensen in de Dorpstraat.

Het dossier van de Vliegwet is één van de eerste dossiers die ik ter harte heb genomen. Het spreidingsplan van de vliegroutes boven de regio rond Brussels Airport blijft al decennia aanmodderen in de Wetstraat. Wat we haast uit het oog dreigen de verliezen is de noodzaak van de vliegwet als stabiel wettelijk kader om de economische groei van Brussels Airport te garanderen met aandacht voor de leefbaarheid, en te vermijden dat luchtvaartmaatschappijen wegblijven uit Brussel. Deze vliegwet verhindert bovendien dat een minister op eigenzinnige wijze veranderingen kan doorduwen zoals aan het eind van de vorige legislatuur spijtig genoeg is gebeurd.

Het afgelopen jaar heb ik in het parlement echter gezien dat er procedurepolitici zijn die inhoudelijk weinig aan het debat toevoegen, zoals nu terug in het dossier Galant en Clifford Chance. Als we dezelfde dosis politieke energie kunnen spenderen als afgelopen week aan de essentie van het dossier, dan staan er nog mooie dingen te gebeuren.

Wanneer ik in De Tijd lees dat de discussie rond het advocatenkantoor Clifford Chance de Minister zou verzwakken, dan durf ik dat in twijfel trekken. Minister Galant is de eerste die sinds lang concrete stappen vooruit zet. Door onder meer aan het draagvlak te werken en de discussie te objectiveren met onder meer volledige transparantie te brengen over het baangebruik van de luchthaven. Neem daarvoor zeker eens een kijkje op http://www.batc.be.

Ik heb er vertrouwen in dat Minister Galant in een geest van samenwerking en voldoende dialoog zeker zal slagen in het maken van een vliegwet. Op voorwaarde dat een draagvlak wordt gecreëerd bij de lokale besturen en de mensen in de Dorpstraat en de Kerkstraat van de betrokken gemeenten.