Militairen op straat vervangen door politie

Een concreet en doeltreffend plan om de militairen in onze straten te vervangen door politie. Dat vraagt Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput aan de regering in een resolutievoorstel. “Het is tijd om iedereen terug op hun juiste plaats te zetten.

Sinds januari 2015 patrouilleren militairen door de straten van grote steden en op dreigingsgevoelige plekken zoals de luchthaven. Onder de naam Operation Vigilant Guardian (OVG) zijn op dit moment nog ongeveer 420 militairen aanwezig. De kostprijs hiervan bedraagt zo’n 50 miljoen euro per jaar.

De verlenging van deze operatie komt iedere maand ter sprake op de ministerraad. Open Vld wil nu dat er eindelijk werk wordt gemaakt aan een einde van de binnenlandse missie. Kamerlid TimVandenput dient daarom een voorstel van resolutie in dat de regering oproept om een ‘concreet en doeltreffend stelselmatig afbouwplan te implementeren’ tegen einde oktober van dit jaar.

Politie aan zet

“Openbare orde en veiligheid organiseren is een kerntaak van de politie. Ze zijn hiervoor opgeleid en beschikken over alle instrumenten om dat te doen”, licht Vandenput toe. Militairen moeten volgens hem vooral aan terrorismebestrijding doen in externe operaties. “Daarvoor komen die mensen ook bij Defensie en worden ze specifiek opgeleid. Er zijn vandaag militairen die meer dan 4 jaar enkel in de straten hebben gestaan, niks anders. Dat kan niet meer, zo verzwakken we het leger”, vindt Vandenput.

Ongelijkheid

De militairen zijn trots dat ze hebben kunnen meewerken om de veiligheid mee te verzekeren. Maar in de loop van de 5 jaar heerst eveneens een gevoel van ongelijkheid. “Als een militair een misdrijf vaststelt, moet die onmiddellijk de politie bellen en mag hij zelf niet tussenkomen”, legt het Kamerlid de situatie op de straat uit, “dit resulteert dan in het wegvluchten van misdadigers die elders iets gaan mispeuteren”. Enkel bij zelfverdediging kan de militair tussenkomen.

Iedereen op zijn juiste plaats

Sinds 2018 is het dreigingsniveau terug gedaald naar niveau 2. Bij de politie worden dit jaar 1400 nieuwe mensen aangeworven. Bij Defensie is de uitstroom door pensionering veel groter dan de instroom van nieuwe mensen. Bovendien komen de nieuwe wapensystemen zoals de schepen, nieuwe voertuigen, de A400M en de F-35 er binnenkort aan. “Militairen zullen opgeleid moeten worden op die nieuwe systemen, terwijl de bestaande ook nog operationeel zullen zijn. Er zullen meer militairen nodig zijn om dat alles te doen én daarnaast nog alle externe missies uit te voeren”, licht Vandenput toe. “Als we dat allemaal naast mekaar leggen, dan is het nu tijd om iedereen terug op de juiste plaats te zetten: politie binnen de landsgrenzen, militairen vooral elders in de wereld”, vindt Vandenput.