“Militaire missie op Middellande Zee versterken in plaats van stopzetten”

Foto: mil.be

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput reageerde tijdens het vragenuurtje op de oproep van staatssecretaris Francken om het Belgische fregat uit de Middellandse Zee terug te trekken. “De EU heeft geen binnengrenzen. Het doel van die missie is net het afdwingen van onze gezamenlijke buitengrens. In plaats van kortzichtig op te roepen om ons terug te trekken, moeten we de missie net versterken om mensensmokkelaars nog beter te kunnen aanpakken.”

Afgelopen zondag stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken voor om België terug te trekken uit de Europese militaire missie Sophia in de Middellandse Zee. Tim Vandenput: “Sinds de migratiecrisis van 2015 zijn we ons meer dan ooit bewust van het feit dat de buitengrenzen van de EU de grenzen van alle lidstaten zijn. We moeten die samen afdwingen, bij een gebrek aan binnengrenzen.” Vluchtelingen die recht hadden op opvang, kregen die uiteraard. Maar tegelijkertijd heeft de EU het grensagentschap Frontex versterkt, en ook fregatten naar de Middellandse Zee gestuurd om mensensmokkelaars aan te pakken.

Volgens Vandenput evalueert iedereen deze militaire missie als nuttig, nodig en als een succes. “Ook Defensieminister Vandeput, maar niet zijn partijgenoot en staatssecretaris Francken. Hij wil de missie stopzetten, hij herleidt ze haast tot een veerdienst voor gelukzoekers naar de EU, hij spreekt van een aanzuigeffect dat niet bewezen is. Zijn stijl van communiceren over zo’n gevoelig onderwerp is niet die van onze liberale partij.”

Het liberale Kamerlid vroeg aan Buitenlandminister Reynders wat het officiële standpunt van ons land is. “Is het niet beter om de Sophia-missie te versterken en te verbeteren, in plaats van ze kortzichtig af te schaffen? Vandeput vindt het bijvoorbeeld nodig dat de Europese schepen ook actief mogen worden in de Libische territoriale wateren om boten sneller te kunnen tegenhouden. Minister Reynders bevestigde dat België achter de missie blijft staan. Ook hij wil een versterking, zodat ze nog effectiever kan worden.