“Mijn stage bij Tim Vandenput was een geweldige ervaring”

In het kader van mijn opleiding Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel heb ik een stage gevolgd bij de volksvertegenwoordiger en burgemeester Tim Vandenput van februari tot en met mei 2016. Ik moest tijdens mijn stage samen met Roby Guns (parlementair medewerker van Tim Vandenput) een logistieke en inhoudelijke ondersteuning geven in zijn functie als volksvertegenwoordiger.

Heel wat bijgeleerd over het werk in het parlement

Mijn opleiding is een heel theoretische opleiding, maar dankzij mijn stage heb ik nu ook kunnen zien hoe het parlement in de praktijk werkt. Ik heb gezien hoe het proces van de controle en wetgevende functie van het parlement verloopt. Ik heb bijvoorbeeld commissies en plenaire vergaderingen kunnen bijwonen. Het was heel interessant om te zien hoe dat in elkaar zit. Ik heb gezien hoe een minister antwoordt op de vragen van kamerleden en hoe wetsvoorstellen gestemd worden. De plenaire vergaderingen waren ook heel interessant, het is anders dan in de commissies omdat de camera’s hier ook aanwezig zijn, de ministers en parlementsleden zijn dus wat theatraler.

Het werk op het parlement was zeer gevarieerd, het is een combinatie van wetgevend werk, controlerende werk maar ook werk van communicatie. Dankzij mijn stage heb ik bijvoorbeeld ook geleerd hoe ik met WordPress moet werken. In het bijzonder heb ik ook een onderzoek gedaan naar het Zoniënwoud in de context van de complexiteit van de Belgische staatsstructuur.

Maar ook op lokaal niveau en de partij heb ik heel wat ontdekt

Aangezien Tim Vandenput ook burgemeester van Hoeilaart is heb ik dus ook kort de werking van lokale politiek kunnen volgen. Ik heb bijvoorbeeld kunnen zien hoe ze de burgerkrant in elkaar steken, mijn mening mogen geven over een referendum voor de inwoners van Hoeilaart en gevolgd hoe de verschillende lokale afdelingen uit de Druivenstreek samen werken om een « tournée digitale » te organiseren met als gastspreker Alexander De Croo. Verder heb ik de kans gehad om een vergadering op de hoofdzetel van de partij bij te wonen.

Een rijke ervaring

Mijn ervaringen als stagiair in de Open Vld fractie van het federaal parlement waren zeer positief. Ik heb veel bijgeleerd en deze stage heeft me zeker geholpen als ik later in dit domein wil werken. Het studiecentrum Albert Maertens lijkt me bijvoorbeeld een leuke job te zijn voor later. Verder was er ook een zeer goede sfeer tussen alle collega’s van de fractie. Het was ook heel interessant om te zien hoe het parlement in de praktijk werkt, de opleiding is zeer theoretisch en dus is een ervaring « op het terrein » zeer relevant voor later. En ik heb vooral veel mensen leren kennen. In de zoektocht naar een toekomstige job (en vooral in de politiek) is het heel belangrijk om al een klein netwerk van mensen te kennen.