“Met herfederalisering van geluidsnormen halen we een zeer irritante angel uit het hele luchthavendossier”

‘Door zeer strenge geluidsnormen op te leggen in Brussel, dreigen inwoners van de Vlaamse rand buitenproportioneel getroffen te worden door de lawaaihinder’, schrijft Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput. Hij pleit voor een herfederalisering van de geluidsnormen.

De discussie over de geluidsnormen en vliegwet stond deze week opnieuw onder hoogspanning. De Vlaamse regering riep een tweede belangenconflict in tegen de verstrengde normen in Brussel. De Brusselse regering wilde dit belangenconflict eerst naast zich neerleggen, maar besloot dan toch om nog geen boetes te innen bij luchtvaartmaatschappijen die de nieuwe normen overschrijden.

Minder emoties, meer feiten

Iedereen staat met getrokken messen tegen over mekaar. Dat is wat we niét nodig hebben. Er staat gewoon te veel op het spel. Vooreerst de veiligheid van omwonenden. Vliegtuigen kunnen nog altijd niet verticaal opstijgen, ze moeten dus gebieden overvliegen. Maar dit moet wel veilig gebeuren. Daarnaast zijn ook de ecologische en gezondheidsbekommernissen terecht. Maar er is ook het gigantische economische belang van onze luchthaven. Ze is de tweede economische groeipool van ons land en stelt 60.000 Vlamingen, Walen én Brusselaars te werk. Wat ons betreft, moet deze internationale luchthaven in het hart van ons land en Europa alle groeikansen krijgen.

Om tot een oplossing voor dit ‘kl*tedossier’ te komen, zullen alle regeringen in dit land hun particuliere en politieke belangen moeten overstijgen. Het algemeen belang van alle Belgen moet opnieuw voorop staan. Premier Charles Michel steekt hiervoor zijn nek uit en toont leiderschap. Zo zijn de boetes tijdelijk van de baan en zal het dossier de komende weken in werkgroepen opnieuw worden geobjectiveerd. Samen met experts zoals mensen van Belgocontrol, met de objectieve feiten in de hand, en met een oprechte politieke wil, kunnen die werkgroepen tot een oplossing leiden. We hebben nood aan minder emoties, en meer feiten.

Herfederaliseer de geluidsnormen

Een dergelijk compromis over de vluchtroutes, de tolerantiedrempel voor de geluidsnormen, het begin en einde van de nacht… neemt wel niet weg dat in het kleine gebied rond onze nationale luchthaven nog steeds twee verschillende geluidsnormen kunnen gelden. De gewesten hebben de bevoegdheid om hun eigen geluidsnormen te verstrengen of te versoepelen. Zij kunnen dus elke pacificatie van het luchthavendossier op eender welk moment opnieuw aan flarden schieten. Om een toekomstig compromis ook op lange termijn te verankeren, pleit ik er voor om de bevoegdheid over de geluidsnormen te herfederaliseren.

Dat is niet meer dan logisch. In het luchthavendossier spelen zoals gezegd verscheidene belangen, zoals de economie, de volksgezondheid en veiligheid. Daarnaast ondervinden burgers van alle gewesten de impact, voor- en nadelen van de luchthaven. Het federale bestuursniveau is het enige dat met al deze belangen en burgers kan én moet rekening houden. Het is het enige bestuursniveau dat deze tegenstrijdige belangen ook kan verzoenen.

“In andere federale staten zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn geluidsnormen steeds een federale bevoegdheid.”

Noteer dat het federale België een buitenbeentje is als het aankomt op de geluidsnormen. In andere federale staten zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn geluidsnormen steeds een federale bevoegdheid. Net omwille van het feit dat de deelstaten op dit vlak het algemeen belang ernstig in de weg kunnen staan. In die landen zijn er geen grote conflicten over deze materie.

Het is ook een kwestie van democratische correctheid. Door zeer strenge geluidsnormen op te leggen in Brussel, dreigen inwoners van de Vlaamse rand buitenproportioneel getroffen te worden door de lawaaihinder. Deze Vlamingen hebben democratisch echter geen zeg over de beslissing van de Brusselse politici, maar ze dragen er wel de gevolgen van. Het Amerikaanse ‘No taxation without representation’, wordt dan ‘No burden without representation’.

Is deze herfederalisering van de geluidsnormen een conditio sine qua non om dit dossier op te lossen? Neen. Ik ben er van overtuigd dat de onderhandelaars ook binnen het huidig kader tot een kortetermijnoplossing kunnen komen. Maar met de herfederalisering halen we wel een zeer irritante angel uit het hele luchthavendossier. Dat is cruciaal voor een definitieve regeling. En die is nodig om de stabiliteit en zekerheid voor burgers, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven te garanderen.

Daarom vind ik dat het huidige vechtconfederalisme dringend plaats moet ruimen voor een flinke portie federale loyauteit.