Meer speelruimte voor Basisscholen in Hoeilaart

De twee Hoeilaartse basisscholen Vrije Sint-Clemensschool en Het Groene Dal zijn al jaren op zoek naar meer speelruimte voor de kinderen. De Gemeente voorzag in 2013 via een RUP al de planologische context. Nu is er een doorbraak om dit ook effectief te verwezenlijken.

Vrije Sint-Clemensschool

In deze school zullen vanaf vrijdag 1 september 700 kinderen school lopen. “Vooral het groot tekort aan speelplaats is een probleem voor de school” licht Voorzitter Marcel Beckers toe. “Dit ruimtetekort resulteert vandaag reeds in moeilijke leef- en werkomstandigheden zoals de hele dag lawaai in de school omdat de speeltijden in shiften worden opgesplitst. Er zijn geen rustige hoekjes voor de kinderen en de kinderen hebben soms moeite om een spel degelijk te spelen met meer kansen tot conflicten”

Gemeente koopt gronden

De gemeente Hoeilaart is op de hoogte van het plaatsgebrek en contacteerde daarom de verschillende aanpalende eigenaars rondom de Sint-Clemensschool. “Een maand geleden kwam er een doorbraak dankzij de bereidwillige medewerking van één van de buren” vertelt Burgemeester Tim Vandenput. “Zij wilden een stuk van hun grond verkopen, mits enkele randvoorwaarden. Samen met de voorzitter van de school hebben we met hen constructief onderhandeld en werd gisteren (donderdag 30/8/2017) de verkoopsovereenkomst getekend” legt Vandenput verder uit. “We zullen deze overeenkomst einde september voorleggen aan de Gemeenteraad en hopen dan eigenaar te worden tegen het einde van het jaar. De school zal dan over deze gronden kunnen beschikken om er speelruimte in te richten” besluit Vandenput.

Het Groene Dal

Ook voor de uitbreiding van de speelruimte voor basisschool Het Groene Dal lopen er gesprekken met aanpalende grondeigenaars. “In augustus werd hen een brief gestuurd met de vraag om concreet rond de tafel te zitten met de school en de gemeente. Einde september zal dit normaal gebeuren en ook hier zullen we trachten een pragmatische oplossing te vinden” vertelt Vandenput.

Investeren in de toekomst

De gemeente Hoeilaart organiseert zelf geen onderwijs. “Dit is geen kerntaak van een gemeente, wel van het Vlaams Gewest en de Vrije Koepel” vindt de Burgemeester. Dit is de reden waarom de gemeente de scholen wel actief helpt met de uitbreiding van de speelruimte. “Kinderen zijn onze toekomst, investeren in hen is noodzakelijk en doen we graag” besluit Vandenput.