Meer investeringen nodig in hulpdiensten!

De veiligheid organiseren voor iedereen is een kerntaak van de overheid. Daarom moet een volgende regering meer middelen voorzien voor Defensie, Politie, Staatsveiligheid, Brandweer en Justitie. Dat heeft Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput gezegd in de plenaire vergadering.

Vandenput reageert daarmee op het verhaal van de hulpdiensten die vrezen dat ze de veiligheid niet meer kunnen garanderen door verschillende hervormingen. Volgens Vandenput werpt de hervorming van de brandweer haar vruchten af in tegenstelling tot de hervorming van de civiele veiligheid.

Tim: “De hervorming van de brandweer was noodzakelijk. Dankzij die hervorming verbeterde de dienstverlening in sommige zones, worden meer administratieve zaken centraal geregeld en zitten ook lokale besturen mee aan tafel om beslissingen te nemen. Maar een ander verhaal hoor ik voor de hervorming van de civiele veiligheid. Alles werd gecentraliseerd in Brasschaat en enkele cruciale posten zoals Liedekerke en Jabbeke werden gesloten. We kunnen ons daar vragen bij stellen of dat de meest efficiënte oefening was.”

Volgens Vandenput moet een volgende regering ten slotte meer middelen vrijmaken voor meer investeringen in onze kerntaken.

Tim: ‘Veiligheid organiseren is de eerste kerntaak van de federale overheid. Veiligheidsdiensten hebben de laatste decennia minder middelen gekregen door besparingen. Lokale besturen moeten daarom meer en meer geld op tafel leggen om de veiligheid verder te organiseren voor de burgers. Een volgende regering zal  meer middelen moeten voorzien voor departementen zoals Defensie, Politie, Staatsveiligheid en Brandweer om de veiligheid van iedereen verder te kunnen garanderen in ons land.”