“Masterplan sport en jeugd: verduidelijking behoeften van sportclubs”

Na heel wat vergaderen en overleggen, is eindelijk de bouwaanvraag voor de nieuwe Hoeilaartse sportsite ingediend. Zo kan wellicht in mei 2018 de eerste fase van de werken worden aangevat. Ondanks al de voorbereidende raadplegingen en volmondig akkoord vanuit de clubs klinkt er al enige tijd toch ongenoegen omtrent de plannen vanuit de hoek van voetbalclub ERCHoeilaart en de turnvereniging De Gympies. Burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) vindt de kritiek onterecht.

‘In 2018-19 gaan we de sporthal ontmantelen, uitbreiden en duurzamer maken. En waar vandaag de kantine is, wordt het gloednieuwe jeugdcentrum als het ware tegenaan gekleefd. Ik ben tevreden dat heel dat traject van behoeftebepaling dat in 2011 startte en het tot stand komen van het lastenboek uitmondde in een bouwaanvraag en in plannen om het nieuwe masterplan te realiseren’, laat Vandenput weten. ‘Er zijn nog een aantal zaken die wat duidelijkheid moeten krijgen zoals de uitwijkmogelijkheden van een aantal clubs. Het Pomgebouw wordt daarvoor intussen al gebruikt en we kijken ook naar sporthallen buiten de gemeenten. Voor tennis en voetbal is duidelijk wat de plannen zijn al merk ik dat er een aantal clubs momenteel ontevreden zijn’.

 

Plotse nieuwe wensen

Tim Vandenput: ‘Concreet gaat dat om ERCHoeilaart en om de Gympies. De voetbalclub heeft in het hele traject van 2011 tot vlak voor het lastenboek definitief werd samengesteld hun noden kenbaar kunnen maken. Ze wensen een kunstgrasveld, een tribune en ze hebben ook een tweede veld nodig, weliswaar kleiner dan het huidige. Hun vraag is realistisch en we gaan dat voor hen uitvoeren. Wat we nu zien, is dat een aantal mensen van de club zeggen dat ze eigenlijk toch wel meer verwachten. Dat ze twee volwaardige velden nodig hebben. Nu, dat is niet wat ze destijds vroegen. ‘Anders gaan we niet meer kunnen groeien…’, klinkt het. Dan zeg ik sorry, zoals elke club kregen jullie de kans om jullie behoeften kenbaar te maken. Als we tegemoet zouden komen aan die plotse nieuwe wens, kunnen we alles in de vuilnisbak gooien en terug van nul starten. Dan moeten we heraanbesteden en zitten we nog drie jaar met die oude sporthal. Alle andere clubs raken daardoor ook in de penarie. Als ERCH nog meer capaciteit wil, zullen ze dat eerst moeten aantonen en dienen we buiten de bestaande site naar oplossingen te zoeken. Ik wil echter eerst dit masterplan laten opstarten want ook het contract is rond en de bouwaanvraag is binnen’.

 

De burgemeester vind de kritiek onterecht dat de gemeente niet goed zou hebben geluisterd en de club niet wil geven wat het vroeg. ‘Ik zat verschillende keren met hen rond te tafel’, repliceert Vandenput. ‘Van de 9 miljoen euro die het project zal kosten gaat zo’n 2 miljoen naar ERCH voor een nieuwe kantine, nieuwe douchecellen, en verbreding van het veld terwijl ze ‘maar’ over zo’n 500 leden beschikken. Als je dat vergelijkt met wat andere clubs ‘maar’ krijgen. We doen een juiste inspanning en ik wil dat het juist verteld wordt al begrijp ik ook wel dat een voetbalclub qua infrastructuur meer vraagt dan een club voor gevechtsport’.

Turnhal

Tim Vandenput: ‘We hebben ook nog de turnvereniging De Gympies en die is eigenlijk de grootste. Groter dan voetbal en tennis in Hoeilaart. Ook daar gaan de laatste tijd stemmen op dat we hun wensen niet zouden hebben begrepen… In 2011-2012 zaten we echter ook met hen samen in het kader van de sportbehoefte om een aparte turnhal te realiseren. We spraken af dat we dit wel wilden onderzoeken al paste dat best in het bovenlokaal sportgebeuren. We zien dat in Vlaams-Brabant wat dat betreft zeer weinig faciliteiten zijn. Daarnaast weten we dat daar vandaag subsidies beschikbaar voor zijn. We hebben met de Gympies afgelopen zomer nog twee keer aan tafel gezeten. We hebben als input in het lastenboek de kostprijs van zo’n aparte hal gezet alsook of het daadwerkelijk op het ons beschikbare terrein kan gerealiseerd worden. Het antwoord is intussen positief, het kan er over de nodige ruimte beschikken en… het zal kost 800.000 euro. We spraken we af dat we een subsidieaanvraag gaan indienen bij Vlaanderen. Inmiddels hebben we als gemeente de intergemeentelijke sportregio op druivenstreekniveau gebracht. Vroeger was dat met Wezembeek en Zaventem waar we weinig affiniteit mee hebben, intussen werden we sportregio Druivenstreek. Ik ga ook polsen bij de andere gemeenten of er interesse is om een nieuwe turnhal mee te financieren . In die nieuwe hal kunnen ook scholen of andere clubs vanuit Overijse, Tervuren en Huldenberg terecht al kijk ik ook naar Terhulpen, Rixensart omdat ik vaststel dat onze Gympies bijvoorbeeld in Louvain-la-Neuve gaan turnen om dat daar de nodige infrastructuur is. Omgekeerd kan dus ook vind ik. We gaan dus onderzoeken of de druivengemeenten mee in exploitatie willen stappen zoals wij vandaag mee betalen aan het Begijntjesbad. We leggen daar jaarlijks 37.500 euro neer deels voor exploitatie deels voor een gunsttarief voor Hoeilanders. Bovendien gaan de Gympies bij hun federatie nagaan of zij ook afname van uren kunnen aanmelden. Vlaanderen kan wellicht met 100 à 150.000euro voor een nieuwe turnhal over de brug komen. Wij moeten dan toch nog nog zo’n 600.000 euro dichtrijden. Het moet een onderbouwd dossier zijn. Als gemeente moeten wij ook tussenkomen want als je die Gympies uit de sporthal haalt, gaat de capaciteit van de hal ook voor andere clubs vooruit’.