“Magnette juicht ten onrechte”

Volgens Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom en Tim Vandenput is de hoerakreet van Waals minister-president Magnette over het advies van het Europees Hof van Justitie inzake de goedkeuring van vrijhandelsverdragen onterecht.

Turtelboom: “Het Hof stelt enkel en alleen dat de lidstaten hun goedkeuring moeten geven over de investeringshoofdstukken die in vrijhandelsverdragen kunnen vervat zijn. De vrijhandelsakkoorden zelf blijven een exclusieve bevoegdheid van de EU. Sterker nog: dit advies breidt de beslissingsmacht van de Europese Commissie nog uit op dit vlak. Zo oordeelt het hof nu dat de Europese Commissie exclusief bevoegd is voor transport en duurzame ontwikkeling. Eens de lidstaten een mandaat hebben gegeven aan de Commissie, hebben de nationale parlementen dus geen beslissingsmacht meer in de goedkeuring.”

Volgens Turtelboom hoeft dit in wezen pro-Europees advies dus geen stokken in de wielen te steken van toekomstige vrijhandelsverdragen: “De investeringshoofdstukken kunnen voortaan afgesplitst worden in een investeringsverdrag, los van het vrijhandelsverdrag. Maar het spreekt voor zich dat beiden best samen worden behandeld, omdat onze Europese investeerders dan meteen rechtszekerheid genieten.

Op zich zou dit overigens geen al te grote wijziging inhouden ten opzichte van de huidige praktijk. Vandenput: “Ook bij CETA werd er door de EU beslist om de nationale parlementen zich te laten uitspreken over het investeringshoofdstuk maar het gedeelte over vrijhandel al voorlopig in werking te laten treden na goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad.”

Het liberale Kamerlid concludeert: “De hoerakreet van de Waalse minister-president is misplaatst. De lidstaten of regio’s zullen de vrijhandelspolitiek van de EU niet kunnen boycotten omwille van binnenlandse politieke agenda’s. En dat is maar goed ook.”