Maarten (22) versterkt Team Vandenput in de Kamer

Doorheen mijn opleiding Rechten groeide mijn interesse in Buitenlandse Zaken, Defensie en EU aangelegenheden geleidelijk. Na menigmaal stage gelopen te hebben binnen de uitvoerende macht, leek een parlementaire stage mij dan ook de perfecte kans om mijn theoretische kennis verder om te zetten in de praktijk. Toen Tim Vandenput (Open Vld) mij vervolgens de kans bood om gedurende drie maanden stage te lopen in de commissies Buitenlandse Zaken en Landsverdediging, aarzelde ik natuurlijk geen ogenblik!

Na een interessante rondleiding doorheen de vele kamers die het Paleis der Natie rijk is, maakte ik kennis met de collega’s en medewerkers van de Open Vld fractie. Direct zeer veel nieuwe gezichten en namen om te onthouden! Vooral tijdens onze eerste middagspauze samen, moest ik herhaaldelijk opletten om niemand verkeerd aan te spreken! Hierna informeerde Roby Guns (parlementair medewerker van Tim Vandenput) mij over de logistieke en inhoudelijke ondersteuning die er van mij verwacht werd doorheen mijn stage.

Ik mocht mij vervolgens direct buigen over enkele dossiers (o.a. de F-16’s in Syrië, Operation Vigilant Guardian etc.) en werkte mee aan het opstellen van schriftelijke & mondelinge vragen over deze thema’s. Ik was zeer enthousiast na het afsluiten van mijn eerste werkdag, gezien al hetgeen ik reeds had bijgeleerd. Zo zag ik onder meer hoe parlementaire vragen werden opgesteld en hoe de betreffende ministers hier op antwoordden. Doorheen de daaropvolgende week heb ik onder andere de gelegenheid gehad om verschillende plenaire & commissievergaderingen bij te wonen. Het was weliswaar een speciaal gevoel om dit on-site te kunnen meemaken: mensen die je voorheen slechts op TV zag, konden nu plots langs je staan!

We zijn nu ongeveer een maand verder en ik ervaar de stage nog steeds als zeer leerzaam en interessant, dit aangezien ik betrokken word in de dagdagelijkse werking van de fractie. Het werk is daarenboven zeer gevarieerd, nu het een combinatie is van wetgevend, controlerend en communicatief werk. Hoewel mijn opleiding zeer theoretische van aard is, biedt deze diversiteit aan taken mij dan ook de perfecte gelegenheid om mij te verdiepen in verschillende (niet-juridische) onderwerpen en een interessant netwerk uit te bouwen.

Hoewel ik er eigenlijk niet aan twijfel, hoop ik dat de komende maanden even interessant en gevarieerd zullen blijken!