Kamerlid Vandenput: “Crisisopvang gaat hand in hand met een kleinere in- en grotere uitstroom”

Iedereen heeft de beelden gezien van asielzoekers die op straat moeten slapen, met daarbij ook jonge kinderen. “Niemand kan daar ongevoelig bij blijven. Ons asielsysteem botst op haar operationele limieten. We moeten uiteraard werk maken van een degelijke crisisopvang maar als we daarbij niet inzetten op ontradingscampagnes en een efficiëntere uitstroom blijft dat dweilen met de kraan open.”

Ons land is aantrekkelijk voor asielzoekers, zo leren we uit de cijfers. Per duizend inwoners zien we in ons land 1,04 asielaanvragen. Het Europees gemiddelde ligt op 0,6.

We moeten uiteraard de huidige crisis het hoofd bieden. Het beeld van kinderen die op straat moeten slapen, laat niemand onberoerd. “Het volstaat echter niet om aan symptoombestrijding te doen. We moeten de oorzaak van de opvangcrisis aanpakken: de in- en uitstroom.”

Het asielsysteem kraakt in al haar voegen en we moeten dan ook inzetting op ontrading. Vandenput: “Ik verwijs hierbij bijvoorbeeld naar de maatregel van Vlaams Minister Bart Somers. Hij wil vermijden dat de schooltoelage voor niet-begeleide minderjarigen terecht komt bij de mensensmokkelaars en onderneemt daar stappen voor. Destijds zette Staatssecretaris De Block in op ontradingscampagnes en we moeten dat opnieuw doen.”

Op vlak van de uitstroom zijn de afgelopen tijd al stappen gezet. Maar het is nog niet voldoende. “De procedures moeten sneller worden afgehandeld en beslissingen moeten worden uitgevoerd. Mensen die het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten, moeten dat ook doen. Dat vergt een aanklampend en gedwongen terugkeerbeleid. Ik verwacht ook veel van het nieuwe Dublin centrum in Zaventem. De zogenaamde Dublinners zijn mensen die in verschillende EU lidstaten asiel aanvragen en zo het systeem ontwrichten”, zo besluit Vandenput.