Kamerlid Tim Vandenput vreest verlies van jobs op Brussels Airport bij exploitatiebeperkingen door Minister Gilkinet

Minister Gilkinet lichtte vandaag zijn beleidsnota toe in de Kamercommissie Mobiliteit. Logischerwijs gaat de nota ook in op Brussels Airport. Onze nationale luchthaven is een belangrijke speler in een klein maar centraal gelegen land als België en de luchtvaart is essentieel voor onze economie. Vandenput toonde zich echter bijzonder kritisch na de minister te hebben gehoord: “Brussels Airport is een essentiële economische motor in ons land. De minister kiest er echter voor om de luchthaven en haar werking aan te vallen. Dat is niet alleen onterecht, het is ook schadelijk voor onze economie.”

Vandenput hekelt een aantal geponeerde stellingen in de beleidsnota: “Er wordt verwezen naar ‘ecologisch onverantwoord gedrag’, dieprode financiële balansen, controverse over privéjets en een chaotisch verlopen zomer. Ik vraag me af waar de minister dat allemaal vandaan haalt. De luchthaven en de luchtvaartsector zijn partners en doen zware inspanningen op vlak van het terugdringen van CO2-emissie, inperken van de geluidshinder en verhogen van de duurzaamheid. Op minder dan 20 jaar tijd is het aantal zogenaamd potentieel sterk gehinderden door geluidsoverlast met maar liefst 57% gedaald. Daarnaast beschikt Brussels Airport over een eigen waterzuiveringsstation en is ze sinds 2018 CO2 neutraal. Samen met een aantal andere Europese luchthavens is ze voorloper op vlak van innovatie.”

Vandenput gaat wel akkoord met de ambitie om korte afstandsvluchten te ontmoedigen maar plaatst meteen een kritische kanttekening: “Vanuit Brussel vliegen naar Amsterdam, Londen of Parijs als eindbestemming is onzinnig. Ook Brussels Airport deelt die mening. Ik stel echter vast dat Ecolo-Minister Gilkinet geen hogesnelheidstrein-verbinding wil installeren op Brussels Airport. Dat is nochtans een écht alternatief en zou een no-brainer moeten zijn voor iedereen, zeker voor een groene minister.”

Dat de minister in zijn beleidsnota verregaande bijkomende exploitatiebeperkingen aankondigt voor de luchthaven is meer dan een doorn in het oog van Vandenput. “De beperkingen zijn op vandaag al aanzienlijk als het gaat over nacht-, ochtend- en weekendvluchten en deze verder uitbreiden dreigt de positie van onze luchthaven als internationale hub voor personen- en goederenverkeer te ondergraven. Men verliest blijkbaar uit het oog dat Brussels Airport een essentiële socio-economische rol speelt in ons land. Bijkomende exploitatiebeperkingen zullen alleen maar leiden tot minder jobs in en rond de luchthaven van Zaventem. Leefbaarheid is uiteraard belangrijk en de luchthaven blijft op dat vlak grote stappen zetten. Ik dring er samen met de 64.000 mensen wiens job afhangt van Brussels Airport op aan om geen bijkomende beperkingen op te leggen en de bestaande jobs duurzaam te behouden”, zo besluit Vandenput die van opleiding luchtvaartingenieur is.