“Ik luister vooral naar de mensen in de straat”

Interview door Alexander Vandersmissen in het ledenmagazine Blauw van Open Vld.
Interview door Alexander Vandersmissen in het ledenmagazine Blauw van Open Vld.

Kan u even kort schetsen wie u bent?
Ik ben van opleiding Industrieel Ingenieur Vliegtuigmechanica. Ik heb 15 jaar ervaring in de privésector bij Shell en Lucent Technologies alvorens me volledig in de politiek te storten.

Hoe lang bent u al burgemeester?
Ik ben al sinds januari 2007, welgeteld 7 jaar en 4 maanden, de trotse en geëngageerde burgemeester van Hoeilaart.

Waar zet u vooral op in als burgemeester?
Ik luister vooral naar de mensen in de straat. Hierdoor kan ik pragmatisch besturen met mijn hele ploeg en van onderuit de dingen aansturen en oplossen.
Wat is voor u persoonlijk het belang- rijkste verkiezingsthema? Samen werken! Enkel door samen dingen te doen in ons land met drie gewesten zullen we jobs kunnen creëren, de sociale zeker- heid versterken, de overheid eenvoudiger maken voor de mensen en de vele fileproblemen oplossen.

Hoe beleeft u zo’n verkiezingsperiode?
We hebben een ‘cockpit’ geïnstalleerd in Hoeilaart. Deze bestaat uit zeven mensen en komt tweemaal per week samen om de campagne aan te sturen. We hebben eerst aan de inhoud gewerkt, dan aan de praktische uitwerking. Zo’n campagne is eigenlijk toch wel zeer intens maar vooral ook tof: je komt met veel mensen in contact en dat doe ik enorm graag!

Hoe kan u de ervaring die u heeft opgedaan als burgemeester gebruiken tijdens deze campagne?
De visie die we als partij voorstellen maak ik concreet door oplossingen uit de prak- tijk. Een voorbeeld: het lokale sluipverkeer kan alleen opgelost worden als de ring rond Brussel een grotere capaciteit krijgt. Enkel op die manier houden we de wagens buiten de gemeenten. Wat is het voordeel van een burgemeester die ook bovenlokaal actief is? Niet elke oplossing kan je lokaal realiseren. Vaak zijn het hogere overheden die bepalen wat er in de gemeente of regio gebeurt. Eenvoudige en duidelijke wetgeving is noodzakelijk en dat moet je Vlaams, federaal of Europees oplossen. Dan is het een voordeel als je zowel lokaal als bovenlokaal actief bent.

Tips voor beginnende politici?

  • Doe regelmatig wijkbezoeken. je ontmoet mensen, ziet problemen en stelt oplossingen voor.
  • Zeg je abonnement van de krant op en koop ze elke dag bij de lokale dag- bladhandelaar, zo kom je mensen tegen. En doe zelf je inkopen bij de lokale supermarkt of kleinhandelaar.
  • Hou de mensen niet aan het lijntje maar geef ze een eerlijk antwoord. indien je ze niet kan helpen, zeg dat dan ook. Mensen waarderen dat.