• Laatste gronden op het Nilleveld bouwklaar

    Na de verkaveling van het Leen en Paloker blijven er in het gebied Nilleveld nog percelen over. Om opnieuw een gemeentelijk project te starten zijn deze gronden te zeer versnipperd en verspreid. “Het plan is gemaakt voor de eigenaars en…