• Veiligheid

    Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Alle veiligheidsdiensten verdienen voldoende investeringen en aandacht. Ik zal in het parlement blijven ijveren voor voldoende middelen voor Defensie, Politie en Brandweer!

  • Inschrijven op nieuwsbrief

    Blijf op de hoogte door u in te schrijven via dit formulier –> Welke info kan u verwachten? Ik zal als vast lid in de Commissies Buitenlandse Zaken en Landsverdediging zetelen. Naast deze thema’s zal ik ook de onderwerpen, die…