Hoorzitting OVG: Het wordt tijd om de militairen op straat te vervangen door politie!

Op woensdag 21 oktober werd er een hoorzitting georganiseerd over mijn resolutie die het einde van Operation Vigilant Guardian voor ogen heeft.

Context

De operatie werd opgestart in 2015, naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en later in Luik en Brussel. De militairen kwamen op kritieke plaatsen in ons land de politie ondersteunen en dat was ook broodnodig. Ons land bevond zich gedurende lange tijd op terreurniveau 3 met een aantal periodes op het hoogste niveau 4. Sinds januari 2018 is het algemene terreurniveau gedaald naar het gemiddelde niveau 2. De tijdelijke OVG-operatie loopt tot op de dag van vandaag nog steeds door en is nefast voor vele militairen. 41% van de militairen in operatie staan in de Belgische straten en dat is niet hun taak. De interne veiligheid en het handhaven van de openbare orde is een taak van de politie. De externe veiligheid is de taak van Defensie. Die verdeling moet opnieuw hersteld worden door de militairen uit het straatbeeld te laten verdwijnen en de politie haar taak terug te laten overnemen.

Hoorzitting

In de hoorzitting kwamen alle betrokken partijen hun zegje doen over het voorstel. In de eerste plaats zette Chef Defensie Michel Hofman de puntjes op de i. De impact van de operatie op het operationele niveau is immens. Militairen moeten opgeleid worden om op de straten te patrouilleren. Burgers gaan bij het leger om op buitenlandse missies te gaan, op avontuur te gaan en dan is het allerminst aantrekkelijk voor militairen om maanden in de Belgische straten te dwalen. De CHOD hamerde ook op het feit dat militairen geen juridische bevoegdheid hebben om in te grijpen wanneer zij verdachte omstandigheden zien, behalve uit zelfverdediging. Indien zij verdachte feiten zien, moeten zij de politie bellen die dan pas kan interveniëren. Nog een extra reden om de politie deze taak opnieuw te laten uitvoeren. Wanneer feiten zich voordoen, kan elke aarzeling er een te veel zijn en moet elk tijdverlies vermeden worden!

De Commissaris-Generaal van de Federale Politie begon zijn uiteenzetting met uitgebreide bedankingen voor alle militairen die de politiediensten de laatste jaren geholpen hebben. Hij onderstreepte het constructieve overleg dat tussen alle veiligheidsdiensten doorheen de jaren heeft plaatsgevonden. De Commissaris ziet duidelijk mogelijkheden voor een verdere afbouw en uiteindelijk uitdoving. De oprichting en aanwerving van de Directie Beveiliging (DAB) komt eindelijk onder stoom. Ondertussen zijn 1108 van de 1600 plaatsen binnen DAB ingevuld waardoor zij een deel van de beveiligingstaken kunnen overnemen. Ook de Directeur Ad-Interim van het OCAD vindt het logisch dat er opnieuw wordt nagedacht over de rol van de militairen in het straatbeeld na de daling en voorlopige stabilisatie van het dreigingsniveau 2. We moeten waakzaam blijven voor terroristische aanvallen want het gevaar is niet geweken en uiteraard primeert de veiligheid van al onze burgers! Ook de Kabinetschef van de Minister van Defensie en Binnenlandse Zaken beseffen dat er moet afgebouwd worden.

Al snel werd duidelijk dat het probleem zich in Antwerpen bevindt. De Korpschef van de Politiezone Antwerpen kondigde aan dat de politie het verdwijnen van de militairen niet kan opvangen. Volgens de Korpschef alsook Kamerlid voor de N-VA Freilich, is de visuele aanwezigheid van militairen binnen de Joodse gemeenschap enorm belangrijk. Opvallend was de uitspraak van de Korpschef die zei dat de bewakingsopdracht van de militairen gezien wordt als iets structureel en verworven voor Antwerpen. Zeer raar, aangezien OVG al-tijd een tijdelijke opdracht geweest is.

Conclusie

De hoorzitting maakte duidelijk dat het nu écht wel tijd is om Operatie Vigilant Guardian af te ronden. Defensie is geen passe-partout en kan niet blijven inspringen wanneer andere organisaties het niet kunnen of willen opvangen. De militaire organisatie zit op haar tandvlees en moet zich opnieuw kunnen focussen op haar eigen kerntaken, de externe veiligheid!

Alle partijen, behalve de N-VA, zijn voorstander om de militairen uit de straten te halen. N-VA begrijpt dit niet en vindt dit onverantwoordelijk. Wat ik onverantwoordelijk vind, is de militairen inzetten op plaatsen waar ze niet voor opgeleid zijn. Wat ik onverantwoordelijk vind, is militairen laten opdraaien voor de tekorten van de politie terwijl Defensie zélf met een immens capaciteitsprobleem kampt. Wat ik onverantwoordelijk vind, is het tijdverlies dat optreedt wanneer een militair niet mag ingrijpen bij het zien van verdachte omstandigheden.

Ik hoop dat mijn voorstel snel ter stemming zal voorliggen in de commissie Landsverdediging om hier eindelijk een einde aan te maken!