Hoeilaart zet technologie in tegen inbrakenplaag

De gemeente Hoeilaart neemt de veiligheid van haar inwoners ter harte en zet in op een aantal maatregelen die de Hoeilanders moeten beschermen tegen inbraken en criminaliteit. Zo ook op het pilootproject Spotty. Om je met het Spotty-systeem kennis te laten maken, organiseert het gemeentebestuur op donderdag 5 juni, 19.30 om uur, in het GC Felix Sohie een informatievergadering. Iedereen welkom!

Hoeilaart heeft een uitstekende ligging: midden in het groen, vlak bij de hoofdstad en van overal goed bereikbaar. Maar net die ligging maakt het tot een uitgelezen doelwit van inbrekers. De inwoners sensibiliseren om hun woning zo goed mogelijk te beschermen, is essentieel. Anderzijds moeten inbrekers ook ontmoedigd worden om naar Hoeilaart af te zakken. Naast de geplande installatie van een aantal ANPR-camera’s, die het binnen- buitenrijdende verkeer in de gaten zullen houden, en het oprichten van een BuurtInformatieNetwerk, start de gemeente vanaf juni 2014 met het bedrijf Spotty een voor Vlaanderen uniek pilootproject op.

HET SPOTTY-SYTEEM
Spotty werkt met een unieke code, in de vorm van een sticker of gravering, om diefstal en verlies te voorkomen. Die code wordt op het voorwerp aangebracht en samen met een beschrijving van het voorwerp op Spotty.eu geregistreerd. Andere gegevens zoals een fietsgravering, een huisdierenchip of het IMEI-nummer van een telefoon, kunnen mee in de Spotty-databank opgeslagen worden. Spotty werkt immers overkoepelend.

Dieven en helers houden niet van zaken die opspoorbaar – en dus voor hen risicovoller – zijn. Die (wereldwijde) opspoorbaarheid is precies waar Spotty voor zorgt. Een dief kan dan wel de Spotty-sticker verwijderen, het serienummer, de beschrijving en andere gegevens van het voorwerp worden na diefstal of verlies onmiddellijk op Internet gepubliceerd. Ook wie Spotty niet kent, kan via Google het voorwerp terugvinden en vaststellen dat het om een gestolen voorwerp gaat (meer info op http://blog.spotty.eu/nl/hoeilaart/). De Spotty-deursticker is daarbij voor potentiële dieven hét signaal dat de voorwerpen in huis risicovoller zijn dan elders, of zelfs waardeloos wanneer bijvoorbeeld de gsm door de netwerkoperator geblokkeerd kan worden.

Waar een Spotty-sticker voor een dief enkel een signaal is, is hij voor de eerlijke vinder een middel om het voorwerp snel terug bij de eigenaar te krijgen, in België of op reis. Vandaag liggen er immers honderdduizenden gevonden spullen jaren te wachten bij verschillende diensten, zonder dat de eigenaar opgespoord kan worden.

GRATIS DEURSTICKERS OP ELKE WONING
Om de Hoeilanders met het Spotty-systeem kennis te laten maken, organiseert het gemeentebestuur van Hoeilaart op donderdag 5 juni, 19.30 om uur, in het GC Felix Sohie een informatievergadering.

Bovendien krijgen alle inwoners in de loop van juni een omslag in de bus. Daarin zitten twee gratis deurstickers en drie gratis stickers om op voorwerpen te plakken. De geregistreerde voorwerpen blijven voor diefstal vijf jaar door het systeem gedekt, voor verlies één jaar. Het gemeentebestuur hoopt dat zoveel mogelijk inwoners – ook zij die niet op internet zijn aangesloten – minstens de deurstickers zullen gebruiken. Bij het vaststellen van inbraken zal de politie noteren of er al dan niet een Spotty-sticker op de deur zat. Op die manier kan de impact van het systeem gemeten worden.