Hector Denys (41) wil als zelfstandige 4 vereenvoudigingen voor verwarmingsinstallaties

Aan de hand van verhalen uit de praktijk zal u begrijpen waarom we met Plan BE een eenvoudige, snellere en goedkopere overheid nodig hebben. Vandaag is Hector Denys aan het woord over zijn ervaringen met onder meer centrale verwarming in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Als zaakvoerder van het bedrijf Renergie heeft hij de regelgeving en papierwerk zien toenemen. Het is zo dat vroeger 1 erkenningsnummer voldoende was voor het onderhoud van installaties. Vandaag komt dat neer op 6 erkenningsnummers. “Voor het onderhoud van verwarmingssystemen op gas en stookolie heb ik voor elk een apart erkenningsnummer nodig omwille andere normen en onderhoudstermijnen. In de praktijk heb ik er 2 nodig om in Vlaanderen te werken, 2 voor Wallonië en nog eens 2 voor Brussel” vertelt Hector. “Het is precies zo dat er drie keer meer ambtenaren zich hier mee bezig houden als vroeger”.

“Er is ook een kostprijs verbonden aan de administratie. Het kost mij 350 euro per Gewest per energiebron (gas, stookolie, elektriciteit, …). Tel daarbij nog eens de tijd samen voor opleidingen die nodig zijn voor de afzonderlijke certificatie” gaat Hector verder. “Voor de verwarmingssystemen op biomassa zoals houtpallets komt nu er nog nieuwe regelgeving aan. Voorlopig kan niemand mij zeggen of dat ook 3x zal moeten gebeuren.”

“Er is nood aan een harmonisatie van de diverse normen. De lucht, de ketels en de ideale temperatuur zijn voor elke inwoner van België dezelfde. Dus is het mij een raadsel waarom de normen per Gewest zo van elkaar moeten verschillen” zegt Hector. “Daarnaast moet ik voor controles ook mijn klantenlijsten apart doorgeven aan elke Gewestelijke administratie.”

“Trouwens, dan heb ik nog niets verteld over de versnippering van de subsidies…. En dan kijken we in ons land op, dat het niet goed gaat met de sector. Er zijn zoveel verschillende zaken die in orde moeten zijn, dat ik door de bomen het bos niet meer zie…. Ik sta daarin niet alleen. Ik ben zeker dat door te strenge normen heel wat verwarmingsketels niet gekeurd zijn, …omdat het voor de mensen gewoonweg te complex is. Ik hoop dat daar geen ongelukken van komen.”

Werken richting een oplossing

De zaken die door Hector worden beschreven, hebben een impact op het ondernemerschap en de concurrentiekracht. Toenemende regulering en complexiteit leidt tot een kleiner en duurder aanbod. Op die manier wordt de markt onnodig afgeschermd en ontstaan marktfalingen. Die barrières moeten we wegnemen.

Dat de gewesten instaan voor coördinatie samen met onderwijsinstellingen voor de diverse opleiding is logisch. Die harmonisatie tussen diverse normen voor centrale verwarming moet er komen en daar moeten we het voortouw in kunnen nemen.