“Handelsakkoord Europa-Japan is grootste ooit”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput reageert opgetogen op het gesloten handelsakkoord tussen de EU en Japan. “De grootste en derde grootste markten ter wereld gaan vrij handel voeren. Dat is een belangrijke overwinning voor vrijhandel in tijden van oprukkend protectionisme. Bovendien lijk het er op dat het handelsverdrag losgekoppeld wordt van het investeringsverdrag. Daardoor hoeven lidstaten zich niet afzonderlijk uit te spreken over de deal en is een nieuwe CETA-episode uitgesloten.”

Japans premier Abe en Europees commissievoorzitter Juncker sloten vandaag een politiek akkoord over het grootste vrijhandelsakkoord dat ooit gesloten werd.  “Dit is een grote overwinning van vrijhandel in tijden van oprukkend protectionisme. Trump mag zich misschien afkeren van de wereld, de EU zet door.”

Volgens Tim Vandenput kan het belang van dit vrijhandelsverdrag moeilijk overschat worden: “Japan is de derde grootste markt ter wereld, de EU de grootste. Bovendien is er nog veel marge om de wederzijdse export stevig op te krikken. Dit akkoord is overigens bijna dubbel zo groot als het vrijhandelsakkoord dat de EU onlangs sloot met Canada.”

Het staat volgens de liberaal buiten kijf dat België sterk zal kunnen profiteren van dit verdrag. “Ons land is nu al binnen de EU de vierde belangrijkste importeur van Japanse goederen en de zevende exporteur naar Japan. Volgens de EU zullen vooral de sectoren actief in farma, medische apparatuur en agri-food wel varen bij dit akkoord. Laat dat net sectoren zijn waarin België zeer sterk staat. Het Europese bbp zou in totaal met 0,76% groeien dankzij dit nieuwe handelsakkoord.”

Apart investeringsverdrag

Belangrijk is eveneens dat in het politiek akkoord dat vandaag werd voorgesteld, er geen investeringsverdrag opgenomen is. “Wijpleitten onlangs nog, na de recente Singapore-ruling van het Europees Hof van Justitie, voor een afsplitsing van handelsakkoorden en investeringsverdragen. Handel is een exclusieve Europese bevoegdheid. Indien ook in de finale tekst het investeringsakkoord niet is opgenomen, kan dit akkoord dus vlot geratificeerd worden, zonder dat de lidstaten hun zegen moeten geven. Een episode zoals bij het CETA-verdrag met Canada, waarbij Wallonië een akkoord blokkeerde, kan zich dus niet herhalen. Het investeringsverdrag zal immers dan apart behandeld worden.”

De Commissie moet nu samen met Japan werk maken van een snelle afhandeling van het daadwerkelijke akkoord zodat dit zo snel mogelijk in werking kan treden en concrete voordelen kan bieden voor onze burgers en bedrijven. Ook andere onderhandelingen dienen in een stroomversnelling te komen: “Indien we met de EU een krachtig pro-vrijhandel signaal willen geven, moeten we nu ook plankgas geven in de andere onderhandelingen die lopen. Zo moet het mogelijk zijn om nog dit jaar tot een politiek akkoord met Mercosur en Mexico te komen. Zo tonen we duidelijk aan Latijns-Amerika: als Trump een muur bouwt om jullie buiten te houden, slopen wij onze tariefmuren voor jullie.” aldus Vandenput.