“Grondig parlementair debat voeren over eventueel optreden in Syrië”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput wil dat de Kamer grondig debatteert over een eventuele Belgische deelname aan operaties boven Syrië. “De situatie is ongelooflijk complex.” Wat hem betreft kan het militaire nooit los staan van diplomatieke, politieke en humanitaire inspanningen. Vandenput vraagt ook te onderzoeken of België op niet-combattieve manieren hulp kan bieden aan de strijd tegen IS.

Belgische F16’s namen in 2014 deel aan operaties boven Irak in de strijd tegen IS. Dit gebeurde op een internationaalrechtelijke basis, gezien de Iraakse overheid de steun van de coalitie inriep. Nederland wisselde België af, en besloot ook boven Syrië op te treden. In juli is het opnieuw de beurt aan ons land, en deze week ontving de minister van Defensie de officiële vraag van zijn Amerikaanse collega om net zoals Nederland ook boven Syrië te opereren.

Tim Vandenput: “Om humanitaire redenen moeten we de barbarij van IS blijven bestrijden. Maar we moeten wel grondig over deze vraag om ook in Syrië op te treden nadenken, vooraleer we ons in een avontuur wagen. De situatie in wespennest Syrië is immers bijzonder complex en gevaarlijk, met verschillende strijdende partijen. Ook de internationale rechtsgrond voor een optreden is minder duidelijk dan in Irak. Daarnaast mag een militair optreden nooit op zich staan, maar moet het kaderen in een diplomatieke, politieke en humanitaire aanpak.”

Vandenput vraagt een ernstig en transparant debat in het parlement over een eventuele missie in Syrië, ook al is het de regering die de beslissing moet nemen. Volgens de premier bestaan er twee juridische basissen voor een uitbreiding van het actiedomein naar Syrië: een VN-resolutie van november 2015 die op initiatief van Frankrijk tot stand kwam en artikel 51 uit het VN-Handvest over de wettelijke verdediging. Ook hij benadrukte het belang van een diplomatiek-politieke strategie naast militaire actie en verwees daarbij expliciet naar de vredesonderhandelingen in Genève.

In zijn repliek vroeg Vandenput om ook te onderzoeken of ons land op niet-combattieve manieren de internationale coalitie kan ondersteunen in de strijd tegen IS. Canada bewandelt die weg. “Alleszins moet in dit huis een grondig debat plaatsvinden over eventuele Belgische militaire engagementen in Syrië, en moeten we de situatie van nabij opvolgen.”