“Geeft Gemeenteplein geheimen prijs?”

De stenen van het plein aan de kerk worden uitgebroken. – Foto Baert

De Hoeilanders verwachten veel van het archeologisch vooronderzoek op het Gemeenteplein dat gisteren gestart is. De opgravingen, die de felbediscussieerde heraanleg van het plein voorafgaan, zouden het mysterie van de kerk die er voor de 12de eeuw stond, kunnen ontrafelen.

“De middeleeuwse kerk, die iets schuiner en meer naar het noorden stond dan de huidige, werd in 1870 gesloopt en herbouwd”, zegt archivaris Michel Erkens, “Bij deze werken vond men de resten van een nog oudere kerk – van voor de 12e eeuw – en een Romeins altaar. De vondst van een dergelijk altaar kan wijzen op een Romeins heiligdom dat werd vernield en ‘verchristelijkt’ door de bouw van een eerste kerk op die plaats.”

De archeologen gaan niet alleen op zoek naar overblijfselen van de kerk, maar speuren ook naar restanten van een kerkhof, een waterpomp, het vroegere schepenhuis en een kasteel dat werd afgebroken in 1503. Aangezien de naam Hoeilaart voor het eerst vermeld werd in het midden van de 12e eeuw, willen de historici weten of er continu mensen hebben gewoond tussen de Romeinse periode en de middeleeuwen. “In 1870 (toen de vorige kerk gesloopt werd, red.) was het archeologisch onderzoek nog niet zo uitgebreid als vandaag. Nu zoeken we uiteraard verder naar andere restanten. Om te weten of er continu bewoning was hier, moeten we sporen uit de Merovingische of Karolingische tijd terugvinden. Dit archeologisch onderzoek is ook één van de laatste kansen om een spoor van onze voorvaderen terug te vinden. In Hoeilaart zelf is de grond al grotendeels omgewoeld, want indertijd werden hier veel steenbakkerijen gebouwd en later volgden de druivenserres. Het Gemeenteplein verbergt misschien nog wel enkele geheimen waar we nog geen weet van hebben”, lacht Michel Erkens

Parkeerplaatsen

Dit zou dan weer minder goed nieuws betekenen voor de heraanleg van het plein, dat in dat geval pas veel later van start zou kunnen gaan. Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) is benieuwd naar het resultaat, maar heeft andere zorgen als er één of andere kunstschat zou opduiken. “Als burgemeester vrees je inderdaad altijd dat belangrijke werken worden uitgesteld om deze reden. De duur van het vooronderzoek wordt geschat op twee weken. Indien er belangrijke archeologische vondsten gebeuren, zal dit natuurlijk veel langer duren. De bevolking zal niet echt veel last hebben van het onderzoek. Er zullen wel enkele parkeerplaatsen minder beschikbaar zijn op het plein”, geeft de burgemeester nog mee.

© 2016 De Persgroep Publishing
Het Laatste Nieuws – LUC DECOSTER &