“Flexi-jobs en goedkope overuren vanaf 1 oktober 2015 voor de horeca”

De regering Michel I heeft de maatregelen van de flexi-jobs en de goedkope overuren voor de horeca verder uitgewerkt in de programmawet. Zo komt ze haar engagement na om de arbeidsintensieve horecasector te ondersteunen bij de invoering van de witte kassa. “Onder impuls van staatssecretaris Bart Tommelein wordt het dus vanaf 1 oktober 2015 interessanter voor mensen die willen bijverdienen. Zo geven we extra zuurstof aan de horeca” vertelt Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput.

De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector met veel piekmomenten zoals in de zomer of avonden. De hoge loonkosten in ons land wegen dus zwaar door en dat maakt de verleiding tot zwartwerk groot. De invoering van de zogenaamde witte kassa tegen 1 januari 2016 moet dat zwartwerk onmogelijk maken. “Deze belangrijke sector heeft nood aan begeleidende maatregelen om de overgang te maken en banenverlies en faillissementen te vermijden”, zegt Staatssecretaris Bart Tommelein.

Invoering van flexi-jobs

Vorige regeringen verlaagden al de btw op voeding naar 12% en voerden lastenverlagingen door voor overuren en gelegenheidsarbeid. De flexi-jobs komen daar bovenop. Deze flexi-jobs zijn een idee van Kamerlid Nele Lijnen en Rik Daems uit 2013 en werden opgenomen in het federale regeerakkoord. “De flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die reeds een hoofdjob hebben waarbij ze minstens voor vier vijfde tewerkgesteld zijn bij een andere werkgever. De werkgever betaalt een bevrijdende RSZ-bijdrage van 25% op de uren gepresteerd via de flexi-job. Het loon van de werknemer wordt fiscaal volledig vrijgesteld. Netto is dus bruto”, licht Vandenput toe.

Ook voor vast personeel goedkopere overuren

Voltijds ingeschreven horecawerknemers zullen jaarlijks 300 goedkope overuren kunnen doen. Bruto is daarbij gelijk aan netto. Noch werkgever, noch werknemer betalen er lasten op. Die goedkope overuren komen er niet alleen voor restaurants, maar ook voor alle andere horecazaken. Er geldt geen verplichte inhaalrust, de overuren mogen gewoon uitbetaald worden. In zaken met een witte kassa zullen werknemers zelfs 360 goedkope overuren zonder inhaalrust mogen presteren. Door de maatregel zal men het hele jaar door ongeveer 45 uur per week kunnen werken.

Zowel de flexi-jobs als de nieuwe regeling voor de overuren gaan in op 1 oktober 2015 en daarmee komt de regering haar engagementen in het regeerakkoord na. Vandaag zijn er al 1.248 kassa’s op vrijwillige basis operationeel en het aantal kassa’s zal volgend jaar toenemen tot meer dan 20.000.

“We komen tegemoet aan de vraag van de horeca om het aantal overuren op te trekken in de richting van het maximum door Europa toegelaten aantal. Voor die overuren geldt bovendien dat bruto gelijk is aan netto”, zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. “De regering houdt zich zo aan haar engagement om een erg arbeidsintensieve sector als de horeca te ondersteunen in ruil voor een algemene verwitting. Dat is in het belang van iedereen. De staat krijgt meer inkomsten, wat op termijn tot lagere lasten leidt. Werkgevers kunnen hun personeel flexibel en aan een voordelig tarief inzetten, want de kost van een wit overuur halveert. En werknemers bouwen sociale rechten op én houden netto meer over. Zo zorgen we dat werken loont.”