Duurzaamheid: Brussels Airport geeft het voorbeeld!

De duurzame inspanningen die Brussels Airport op de luchthaven van Zaventem levert, zijn indrukwekkend. Vandaag een overzicht over de elektrificatie van het vervoer op de luchthaven!

Busvervoer volledig elektrisch

Brussels airport heeft momenteel 40 elektrische bussen die ervoor zorgen dat al het passagiersvervoer op de luchthaven elektrisch verloopt! Een immense investering met tal van voordelen.De bussen zorgen voor geen CO2-uitstoot, voorkomen geluidshinder en zijn modern. De bussen beschikken over gratis wifi en usb-poorten.

Proefproject elektrisch taxiën en grondafhandeling

Naast het vervoeren van passagiers gebeuren er ook veel andere bewegingen op de tarmac. Bagagevervoer, het taxiën van vliegtuigen, brandweerverplaatsingen… De taxitijd (het begeleiden van het vliegtuig naar de startbaan) wordt tot het minimum beperkt. Dit wil zeggen dat het vliegtuig de gate pas verlaat wanneer het zekerheid heeft dat het snel kan opstijgen. Zo wordt vermeden dat verschillende vliegtuigen met draaiende motoren op de tarmac staan te wachten.

Momenteel zijn er proefprojecten opgestart met elektrisch taxiën. Daarnaast zal ook de grondafhandeling elektrisch georganiseerd worden! Partner DHL heeft de eerste elektrische grondafhandelingstoestellen aangekocht en zal deze nu uittesten. Indien de resultaten positief zijn, zal dit verder uitgerold worden.

Een volledig elektrisch wagenpark tegen eind 2025!

De regering De Croo besliste dat bedrijfswagens vanaf 2026 enkel nog elektrische wagens mogen zijn. Een goede zaak want iedereen moet zijn steentje bijdragen voor een duurzame mobiliteit. Brussels Airport besliste dat het vanaf januari 2022 enkel nog elektrische wagens aankoopt en dat het complete wagenpark eind 2025 volledig elektrisch zal zijn!

Wie nog steeds denkt dat de luchtvaartwereld geen inspanningen levert voor een duurzame mobiliteit, denk maar snel wat anders! Morgen meer uitleg over de plannen met biobrandstof! #duurzamemobiliteit #luchthaven #zavente