Druivenstreek maakt comeback in Brussel

Afgelopen donderdag legden burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open VLD) en burgemeester van Tervuren Jan Spooren (N-VA) de eed af als volksvertegenwoordiger in het federaal Parlement. Beide mannen zijn groentjes in Brussel, want ze komen voor het eerst in het halfrond. Ze lieten al wel meteen in hun kaarten kijken, want ze legden de eed af in het Nederlands. Die eedaflegging zorgde voor heel wat emotie bij beide heren.

Vandenput: “Ik was enkele dagen voordien met de fractie al eens op bezoek geweest, maar het bleef toch een speciaal moment. Dit is toch de plaats waar een koning wordt gekroond en de belangrijkste beslissingen in het land worden gestemd. Na de eedaflegging voelde ik vooral een gevoel van trots en vreugde.”

Spooren: “Ik zit alvast in goed gezelschap, want Bart De Wever zit twee plaatsen verder. Ik moet toch toegeven dat ik vrij zenuwachtig was. Ik was vooral getroffen door de impact van het gebeuren en de historische pracht die het gebouw uitstraalt. Het prachtig meubilair en de portretten van al die grote staatsmannen maken het geheel wat mythisch. Het doet toch wat met een mens, moet ik toegeven.”

Zal deze benoeming jullie privéleven danig overhoop halen?

Vandenput: “Bovenal ben en blijf ik burgemeester van mijn dorp Hoeilaart. Dit was een bewuste keuze en dat zal uiteraard gevolgen hebben. Ik doek mijn zelfstandige activiteiten op en focus op mijn beide mandaten. Privé zal dat weinig veranderen. Ik pendel tussen Kampenhout waar mijn vriendin woont en Hoeilaart, maar daar komt verandering in. We gaan namelijk volgend jaar trouwen. De datum werd voorlopig vastgelegd op 7 juli. Ik weet dat sommige opposanten zeggen dat ik permanent woon in Kampenhout, maar dat is een grove leugen. Kampenhout is mijn buitenverblijf, zoals sommige leden van de oppositie voor het weekend vertrekken naar hun buitenverblijf aan zee of in de Ardennen.”

Spooren: “Ik heb vorige week ontslag genomen bij mijn werkgever waar ik een internationale functie vervulde. Ik was dus vaak weg van huis. Dit wordt ongetwijfeld ook een hectisch leven, maar ik vermoed dat mijn vrouw en kinderen me iets vaker zullen zien. Het werkritme zal wel in balans liggen met mijn vorig leven en dat bevalt me zeer.”

Jullie zijn beiden verkozen in het federaal Parlement. Was dat een bewuste keuze?

Spooren: “N-VA heeft die keuze zelf bepaald op basis van mijn expertise op het vlak van sociale zekerheid waar ik vroeger in werkzaam was. Die materie wordt behandeld in de Kamer. Om zicht te krijgen op dossiers op Vlaams niveau, wordt het nu ook iets simpelder om onze collega’s in het Vlaams Parlement aan te spreken. Zo hebben we als burgemeester ook een stok achter de deur in Vlaanderen.”

Vandenput: “Ik heb mezelf kandidaat gesteld voor de Kamer. Ik geloof in België omdat ik een federalist ben. Hoeilaart is daar een perfect voorbeeld van omdat we zelf in Vlaanderen liggen en ook omringd zijn door het Waals en Brussels Gewest. In dit federaal huis zit ik dan ook perfect om Hoeilaart te verdedigen als dat moet.”

Waar zetten jullie de volgende jaren op in?

Vandenput: “Mobiliteit wordt een belangrijk dossier met alle problemen die we kennen op de Ring. Dat is niet alleen een probleem van de Druivenstreek, maar zeker ook van de hele Vlaamse Rand. Ik zal ook veel aandacht schenken aan het begrip veiligheid. Ik wil zicht hebben op de hervormingen van de brandweer. Dat mag niet ten koste gaan van de gemeentekassen. Er moet ook meer blauw op straat en onze agenten moeten de middelen krijgen om criminaliteit efficiënt te bestrijden. Het gaat niet op dat een verdachte wordt opgepakt en enkele uren later alweer in het straatbeeld verschijnt. Ik wil ook de Dorpstraat opnieuw in het verlengde brengen van de Wetstraat, zodat onze inwoners meer inzicht krijgen op wat er op beide niveaus daadwerkelijk gebeurt.”

Spooren: “Ik zet ook in op mobiliteit, maar zal ook veel aandacht schenken aan blijvend betaalbaar wonen in de hele Vlaamse Rand en de internationalisering van onze streek. Dan denk ik niet zozeer aan de verfransing zoals we dat in het verleden kenden, maar wel aan de expansie van Eurocraten en buitenlands personeel die vaak naar onze Druivenstreek trekken. Iedereen moet Nederlands leren, maar vergeet niet dat deze mensen meestal maar twee of drie jaar bij ons blijven wonen. Het gaat dan niet echt over de taal, maar wel over de integratie van die mensen.”

Vandenput: “Daar geloof ik ook in. Taal is in deze gevallen niet meer dan een communicatiemiddel. Hoeilaart beschikt over een bruisend verenigingsleven op cultureel en sportief gebied. Daar klopt het hart van ons dorp en daar leren de buitenlanders alles over de streek waar ze wonen en leven. Zo geraken ze sneller geïntegreerd en proberen ze uit zichzelf om enkele woordjes Nederlands mee te pikken.”

De Druivenstreek heeft nu twee verkozenen, maar het is sinds Jozef Depré van Overijse meer dan twintig jaar geleden dat deze belangrijke regio nog eens werd vertegenwoordigd op hoog niveau. Dat klinkt toch vrij tegenstrijdig?

Vandenput: “Klopt, in Hoeilaart moet je zelfs teruggaan naar de periode van ‘de baronnen” tussen 1870 en 1880. Ik vermoed dat dit echt een samenloop van omstandigheden was. Bij mijn voorgangers denk ik wel aan Vic Laureys. Die heeft zich echter veel jaren ingezet op provinciaal niveau. Mijn keuze is echter geen toevalstreffer, omdat de streek tijdens de jongste verkiezingen vaak blauw kleurde.”

Spooren: “Ik vermoed dat er de jongste jaren genoeg kandidaten waren, maar dat ze vaak lid waren van een lokale dorpspartij. Ik denk dan meteen aan mijn voorganger Bruno Eulaerts die zeker ook over de capaciteiten beschikt om dit werk te doen. Kijk ook maar naar Dirk Brankaer van Overijse die al vele jaren het boegbeeld van de lokale partij is en meteen sterk scoorde bij zijn eerste nationale verkiezing.”

Hoe zien de volgende weken er uit voor de nieuwe volksvertegenwoordigers?

Spooren: “Ik ga zeker gebruik maken van de vakantieperiode om dossiers te bestuderen, zodat ik klaar ben voor mijn eerste werkdag.”

Vandenput: “Ik trek voor enkele dagen naar Italië, maar net als Jan neem ik mijn dossiers mee om mezelf voor te bereiden. Ik ben echter ook nog burgemeester en dat is en blijft mijn eerste prioriteit.”

Bedankt voor dit gesprek.
© 2014 De Persgroep Publishing.
Het Laatste Nieuws (De Ring-Brussel) – LUC DECOSTER