“Dringend humanitaire hulp en controle buitengrenzen nodig op Balkan”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput ondervroeg vanmiddag buitenlandminister Reynders over de precaire situatie van duizenden vluchtelingen aan de oostgrenzen van de EU. “We moeten enerzijds het humanitaire leed verlichten, anderzijds de buitengrenzen controleren en ter plekke registratiecentra opzetten om de druk op de grenslanden te verlichten.”

De vluchtelingencrisis woedt in alle hevigheid voort. “Enkele maanden geleden verdronken honderden mensen in de Middellandse Zee, vandaag verschuift het probleem zich grotendeels naar de Balkanroute. De taferelen daar zijn even schrijnend: duizenden mensen op de vlucht voor oorlog, in mensonterende omstandigheden”, aldus Tim Vandenput.

Europa zit niet stil, maar volgens het liberale Kamerlid gaat het te traag. “Er is een verplicht spreidingsplan en de eerste hotspots zijn ingericht in Italië en Griekenland. Maar er ligt nog veel werk op de plank. Uiteraard moeten we blijven inzetten op een diplomatieke oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten. Daarnaast moeten we tot een akkoord met Turkije komen over de opvang in de regio zelf. En natuurlijk pleiten wij ook voor hulp aan de Europese grenslanden voor de opvang en registratie van vluchtelingen en het controleren van hun buitengrenzen.”

Vandenput ondervroeg buitenlandminister Reynders over de onderhandelingen met Turkije en de Europese minitop met de Oostelijke lidstaten over de crisis op de Balkan. Reynders verwees naar de extra steun voor Turkije van 1 miljard euro, waaraan België 30 miljoen euro bijdraagt. Turkije vangt immers het gros van de vluchtelingen op, samen met andere grenslanden van Syrië. Andere tegenprestaties voor de opvang zoals een visaversoepeling voor Turken of toetredingsgesprekken, zijn voor België bespreekbaar maar enkel op basis van respectievelijk objectieve criteria en respect voor het naleven van de mensenrechten. Tot slot bevestigde ook Reynders dat een deftige controle van onze buitengrenzen belangrijk is om het vrij verkeer binnen Schengen te handhaven. Hij steunt de installatie van registratiecentra aan de Oostgrenzen en het zenden van Europese humanitaire hulp.

Vandenput reageerde tevreden dat de EU werk maakt van de verlichting van de dringende noden. “Maar Europa loopt wat achter de feiten aan, is reactief. We hebben nu nood aan een proactieve sprong voorwaarts. Om een humane én efficiënte opvang te garanderen daar in de regio.”