Dreigingsniveau 3 voor Hoeilaart betekent ‘kalmte en waakzaamheid’

Het dreigingsniveau 4 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zaterdag afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad en gecommuniceerd door Premier Charles Michel en is enkel van toepassing in het Brussels Gewest. “In de rest van het land en bij ons in Hoeilaart is niveau 3 van kracht. Ik wil wel antwoord bieden op mogelijke ongerustheid. Kalmte en waakzaamheid vormen twee sleutelbegrippen in deze periode” zegt Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

Het gewijzigde dreigingsniveau brengt aangepaste veiligheidsmaatregelen met zich mee. Elke dag in ben ik nauw contact met de Korpschef van de politiezone en krijg ik via de kanalen van het Parlement nuttige informatie als die voorhanden is. Indien er zich een gewijzigde situatie voordoet die impact zou hebben op de gemeente, de regio, de scholen of de schoolomgeving, dan zal ik daar – voor zo ver dat wettelijk kan en mag – eerlijk en transparant over blijven communiceren.

Begrijpelijk bestaat er enige ongerustheid bij de ouders van onze schoolgaande jeugd. Toch wil ik duidelijk stellen dat een sluiting van de scholen nooit is geadviseerd of opgelegd in gebieden waar het dreigingsniveau 3 van toepassing is. De lessen in Hoeilaart kunnen dus blijven doorgaan zodat kinderen en leerkrachten de nodige ruimte krijgen om vragen te beantwoorden en alles in de juiste context te plaatsen.

Wel aan de orde is de inzet van de politiediensten in onze zone. Momenteel is de werking van de politie grondig bijgestuurd omwille van het dreigingsniveau 3. Deze situatie vereist dat er geen éénmenspatrouilles of -opdrachten meer kunnen, de politie gaat met 2 buiten. Dit heeft alles te maken met de veiligheid van de politie zelf, gezien zij door de aard van hun opdrachten een verhoogd risico kennen en doelwit zijn. Indien er dus 2 politiemensen in plaats van 1 politieagent aan de school staan voor de verkeersveiligheid te garanderen dan heeft dit niets te maken met een verhoogde dreiging aan de school.

Omdat de beschikbare inzet door deze maatregel wordt gehalveerd, heeft deze werkwijze mogelijk tot gevolg dat er dus aan minder scholen verkeerscontrole en verkeershulp kan zijn. Ook wordt er door de politie gewerkt aan een prioriteitenlijst van de scholen; deze dicht bij in- en uitvalswegen krijgen voorrang. Dit werd door de betrokken wijkagenten uitgelegd en gekaderd bij de desbetreffende scholen.