“Door koppeling van databanken zal politie sneller criminelen kunnen inrekenen”

De lokale politiezones investeren zwaar in ANPR-netwerken die nummerplaten registreren. Ook de federale regering zal 1000 camera’s langsheen autosnelwegen plaatsen. “Door het automatisch koppelen van deze ANPR-gegevens met deze van DIV zal de politie sneller en accurater criminelen kunnen identificeren en inrekenen” zegt Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld).

In ons land staan zo’n 237 vaste ANPR-camera’s wat overeenkomt met een investering van minstens 5 miljoen euro. Het aantal camera’s met nummerplaatherkenning gaat in stijgende lijn. Deze camera’s zijn niet alleen nuttig om de nummerplaten te herkennen van wagens die voorbijgereden zijn. Deze camera’s kunnen met bijkomende software ook gebruikt worden voor kleurherkenning en merkherkenning.

Deze gegevens zijn gekend door de overheid: de databank van DIV bevat de gegevens van elk voertuig dat ingeschreven is in België zoals merk, type, kleur, motorisatie, naam van de eigenaar, … in combinatie met de toegekende nummerplaat. “De politie kan op dit moment al manueel opzoekingen doen in de DIV-databank op basis van vaststellingen via ANPR-camera’s” gaat Vandenput verder. Deze opzoekingen moeten echter grotendeels manueel gebeuren. Dit is arbeidsintensief en de kans op fouten is groot.

Kamerlid Tim Vandenput heeft een voorstel om dit sneller en eenvoudiger te organiseren. “Een automatische koppeling tussen de ANPR en DIV Databanken zal de politie toelaten om sneller opzoekingen te doen en criminelen te identificeren om ze in te rekenen”.

Meer instrumenten voor politie

In dat kader stelde hij een vraag aan Minister van Binnenlandse Zaken.
De Minister antwoordde dat deze koppeling voorzien is in het raamcontract voor aankoop van ANPR-camera’s en dat de regering werk maakt van een nieuwe wettelijk kader om dat te doen. Hij wees er ook op dat de politie niet zomaar een vrijgeleide in de DIV-databank kan hebben en dat alles moet kaderen binnen een opgestart onderzoek.

Vandenput is blij dat er vooruitgang zal geboekt worden in dit dossier en heeft zeker oog voor de privacy van de beschikbare gegevens. “We moeten de politie nog meer instrumenten geven om criminelen sneller te identificeren en te vatten! Deze koppeling is zo’n instrument en zal bovendien tijd vrijmaken in vele politiezones om andere kerntaken verder uit te voeren” besluit Kamerlid Tim Vandenput.