Directie Beveiliging (DAB) van de Federale Politie kampt 5 jaar na de oprichting met een tekort van 186 mensen

Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) volgt onder meer het politie- en veiligheidsbeleid in ons land op en vroeg een stand van zaken op betreffende de personeelscijfers van DAB bij Minister Verlinden. Hoewel de dienst een essentiële schakel is in ons veiligheidsbeleid zijn er nog 186 personeelsleden te kort.

De DAB maakt deel uit van de Federale Politie en is officieel opgericht in november 2017. DAB bundelt gelijkaardige opdrachten die vroeger werden uitgevoerd door verschillende korpsen en diensten (bv. Defensie, Lokale Politie of zelfs privébedrijven). Zo gaat het om volgende opdrachten:

 • de overbrenging van gevangenen en de beveiliging van hoven en rechtbanken; 
 • de beveiliging van:
  • de nucleaire sites; 
  • de infrastructuren van Brussels Airport; 
  • de nationale, internationale en Europese instellingen; 
  • de kritieke infrastructuren;
  • de instellingen van de SHAPE en de NAVO; 
  • de koninklijke domeinen en paleizen. 

Vandenput: “DAB neemt heel wat opdrachten over van de politie. Het gaat om statische opdrachten die bijzonder belangrijk zijn gelet op de wereldwijde context waarin we ons bevinden. Deze opdrachten vergden veel van de reguliere politiekorpsen en door de oprichting van DAB kunnen zij zich toeleggen op hun kerntaken zoals interventies, handhaven van de verkeersveiligheid of de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit.”

Bij de oprichting eind 2017 werd een bestaffing van 1600 personeelsleden vooropgesteld. Uit de laatste cijfers blijkt dat we daar op vandaag, 5 jaar na de oprichting, nog niet zijn. Hierbij het overzicht sinds 2018:

 • 2018: 268
 • 2019: 1006
 • 2020: 1170
 • 2022: 1414

En dat is, hoewel de cijfers in de goede richting evolueren, een probleem. “Na een grote sprong voorwaarts in 2019 gaan de aanwervingen de afgelopen jaren een pak trager. We hebben deze profielen nochtans nodig. De bewaking en bescherming van onder meer onze kritieke infrastructuur vergt een specifieke opleiding”, aldus Vandenput.

Hij ziet twee concrete uitdagingen: “Ons land huisvest naast de politieke zetel van de NAVO ook het commandocentrum (SHAPE). Dat is het militaire hart van de NAVO. Op vandaag is er, door het personeelstekort, niemand van DAB actief om de beveiliging mee te ondersteunen. Daarnaast is het zo dat we in ons land de afgelopen jaren militairen in het straatbeeld hebben ingeschakeld om beveiligingsopdrachten waar te nemen. Dat gebeurden in twee operaties: Operation Vigilant Guardian (OVG) en Operation Spring Guardian (OSG). OVG is, zoals afgesproken in het regeerakkoord, in 2021 stopgezet. OSG, een specifieke operatie om onze kerncentrales te beveiligen, zal op 1 januari 2023 worden stopgezet waarbij de opdracht zal worden overdragen aan de Federale Politie en dus aan DAB. Het is dan ook essentieel dat we de personeelsbezetting zo snel mogelijk op het beoogde niveau krijgen. Ik ben samen met mijn partij dan wel voorstander om onze militairen in te zetten voor taken van defensie in plaats van beveiligingsopdrachten op straat maar dat betekent niet dat de veiligheid in het gedrang mag komen. DAB moet in staat zijn om al haar taken onverkort en adequaat te kunnen uitvoeren.”