Dé prioriteit op Asiel en Migratie: De uitstroom moet drastisch omhoog!

Voor Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput is het duidelijk: “De nieuwe Staatssecretaris van Asiel en Migratie heeft geen tijd te verliezen. Het is een aartsmoeilijk departement en alhoewel er de afgelopen jaren op een aantal vlakken goed werk is geleverd, zijn we er absoluut nog niet. Het is niet enkel uitkijken naar het nieuw regelgevend kader, in de vorm van het langverwachte wetboek, er moet prioritair worden ingezet op een beter en sneller terugkeerbeleid, de uitstroom moet drastisch en dringend omhoog.” Partijen die de focus leggen op het continu bij creëren van opvangplaatsen slaan de bal fundamenteel mis volgens hem. Andere partijen die heil zien in het sluiten van de grenzen overigens ook: dat kan gewoonweg niet.

In ons land hébben we al een bijzonder grote opvangcapaciteit. Alsmaar meer plaatsen voorzien zal de opvang- en vluchtelingencrisis niet oplossen zegt Vandenput. Hij verzoekt de nieuwe staatssecretaris om snel werk te maken van een échte uitvoering van de Dublin-verordening. “Deze verordening is erop gericht om asiel-shoppen in de Europese Unie te verhinderen maar blijft al te vaak dode letter. Maak procedures korter en het terugkeerbeleid kordater”, zo luidt de boodschap van Vandenput, die zich de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in het migratievraagstuk.

De oorzaak aanpakken

Verhoudingsgewijs kent ons een land een hoge instroom. Per 1000 inwoners gaat het volgens de meest recente cijfers om 1,04 instromers. Het Europees gemiddelde ligt op slechts 0,66. België staat zo op de zesde plaats van alle lidstaten in de Europese Unie. Eén van de oorzaken van de hoge instroomcijfers zijn de zogenaamde Dublinners. “Die cijfers tonen dat 50% van de asielzoekers in ons land komen van een ander Europees land. Dat is gigantisch en onhoudbaar. De Dublinverordening (uit 2003!) moest nochtans vermijden dat asielzoekers opgenomen worden in asielprocedures in verschillende lidstaten. En terecht: het gaat niet op om in Europa te gaan ‘asielshoppen’. Dublinners moeten dan ook worden teruggestuurd naar het EU-land waar ze de eerste asielaanvraag hebben gedaan. Maar dat gebeurt niet. Ons voorstel is om hier krachtig werk van te maken. Dat zal inspanningen vergen van Fedasil en de politie, maar dat is doenbaar als we de focus juist leggen, aldus Vandenput.

Een andere oorzaak is dat er te weinig beslissingen genomen worden om terug te keren. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) is verantwoordelijk voor die beslissingen, daar moet op korte termijn werk gemaakt worden   om de achterstand in te halen. Gelet op de essentiële rol van het CGVS roepen we de nieuwe staatssecretaris op om de nodige middelen en mensen te voorzien.

Een derde oorzaak is het aanzuigeffect dat België heeft: “Onze goed uitgebouwde sociale zekerheid is bekend tot ver buiten onze landsgrenzen. Maar, en dat is een vrij nieuw fenomeen: we leven in een tijd met een onafgebroken stroom aan fake news en desinformatie. Vluchtelingen worden op het verkeerde been gezet en komen met valse verwachtingen.Het is aan de staatssecretaris aan om opnieuw (want dat gebeurde eerder al onder toenmalig staatssecretaris Maggie De Block) ontradingscampagnes op te starten in binnen- en buitenland. En om alle niet-noodzakelijke financiële tegemoetkomingen voor asielzoekers te identificeren en af te schaffen.”

Europa

De verschillende vluchtelingencrisissen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat een Europese aanpak onontbeerlijk is. We gaan het niet redden zonder een gezamenlijke strategie en goede afspraken met lidstaten aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Voor Vandenput is het aan ons land om hierin het voortouw nemen. “België kan en moet een voortrekkersrol spelen gelet op de positie die we bekleden en onze historische rol in de Europese eenmaking.

Menselijk

We beschikken in ons land op dit moment over een opvangcapaciteit van 31.000 plaatsen voor asielzoekers. Om een idee te geven: dat is het bevolkingsaantal van pakweg een stad als Aarschot. Tegelijk kampt het Departement Asiel en Migratie met een grote achterstand in de verwerking van de vele asielaanvragen. Het verder verhogen van de opvangcapaciteit zal de problemen dus ook niet oplossen. Wachttijden voor aanvragers lopen dan verder op en dat is, zowel op juridisch als menselijk vlak, niet te verdedigen. Vandenput: “Als liberalen staan wij voor een efficiënt én menselijk beleid. Ons land hééft een taak op vlak van opvang van mensen die geen andere keuze hebben dan op de vlucht te slaan. Mensen die dreigen vervolgd of vermoord te worden louter om wie ze zijn. We vervullen die ook. Maar we passen resoluut voor situatie waarbij niet enkel het draagvlak maar vooral de draagkracht in onze steden en gemeenten onder druk komt te staan.”

Voor eigen deur vegen

Voormalig Staatssecretaris Mahdi is afgelopen zaterdag de nieuwe voorzitter van CD&V. Hij gaf de Open Vld, die met zijn partij meebestuurt in twee regeringen, meteen een veeg uit de pan door te verklaren dat hij niet gelooft in de wereld waar liberalen voor staan. “Hij verwijt mijn partij te staan voor individualisme, egoïsme en plantrekkerij. Ik kan dit niet krachtig genoeg tegenspreken. Pleiten voor een houdbaar migratiebeleid gekoppeld aan een menselijk en correct terugkeerbeleid is niét egoïstisch. Het is realistisch én in het belang van de vele vluchtelingen die hier uiteindelijk geen verblijfsrecht verkrijgen.  Ik denk trouwens dat de nieuwbakken voorzitter werk genoeg heeft met het vegen voor zijn eigen deur vooraleer hij de rekening maakt van andere partijen. Dat doen we zelf wel”, aldus Vandenput.