De ontmijningsoperatie in Libanon: “Ons werk is af”

Foto Defensie door D. Orban.


In Libanon is de Belgische VN-missie nu officieel beëindigd. De Minister van Landsverdediging en de leden van commissie reisden af naar Libanon voor de slotceremonie. Kamerlid Tim Vandenput vertegenwoordigde Open Vld in de delegatie en benadrukte dat deze operatie heeft bijgedragen tot de stabiliteit van het land en dat er nog heel wat uitdagingen zijn elders in de wereld.

De opdracht ‘BELUFIL’ van het Belgische detachement bestond erin de toegangcorridors te ontmijnen voor de “Blue Line”. Dit is de demarcatielijn die de VN hadden vastgelegd waarachter de Israëlische troepen zich dienden terug te trekken uit Libanon. In totaal werden 3,7 kilometer aan verbindingswegen langs 29 “Blue Points” ontmijnd en beveiligd. Van oktober 2006 tot februari 2009 was er ook een Belgisch militair veldhospitaal operationeel, waar 9.100 patiënten, VN-militairen en Libanese burgers, werden verzorgd. Daarna werd het medisch materieel en de patiënten overgedragen aan het ziekenhuis van Tibnin.

12457932783_b6f65efeeaDe minister wees erop dat België zich ingeschreven heeft in een VN-verhaal, en dat loopt nu af. Van de 600 “blauwe vaten” die de Blue Line, de demarcatielijn tussen Israël en Libanon vormen, zijn er reeds 400 geplaatst.

“Over de 200 andere is er geen overeenstemming tussen beide landen. Het gaat om plaatsen die ofwel op de Golan-hoogte liggen of die in een sindsdien opgericht dorp liggen. Maar voor ons is de job gedaan, we gaan nu naar huis en andere partners nemen onze taak over”, zei Tim Vandenput. “Alle missies van het leger zijn beperkt in duur. Deze beslissing heeft niets te maken met de besparingen. We helpen de mensen door een moeilijke tijd, en dan moeten ze op hun eigen benen staan.” Het liberale Kamerlid benadrukte ook dat de regio stabieler is geworden en dat er nog heel wat uitdagingen zijn in andere landen.