De loketdienst van Leuven stopt met het afleveren van voorlopige identiteitsdocumenten

Het sluiten van de loketdienst te Leuven vanaf mei 2015 vindt Tim Vandenput (Open Vld) een stap achteruit. “Hierdoor zullen mensen die in het oostelijke deel van Vlaams-Brabant wonen naar Brussel of naar Hasselt moeten gaan. In heel Vlaams-Brabant zal er dus geen loketdienst meer zijn vanaf mei 2015.”

Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput stelde enkele vragen aan Minister van Binnenlandse Zaken Jambon in de commissie. “Het gaat hier gelukkig om situaties die niet zo vaak voorkomen, maar als ze zich voordoen uiterst belangrijk zijn. Je zou maar eens je portefeuille verliezen de dag voor je op vakantie gaat met het vliegtuig.” vertelt Tim Vandenput (Open Vld).

Minder middelen

Op 9 januari ontvingen veel Burgemeesters in België een schrijven van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de Loketdienst voor het afleveren van voorlopige identiteitsdocumenten. Deze dienstverlening is er om burgers die hun identiteitskaart plots verloren zijn of waarvan hun identiteitskaart recentelijk werd gestolen, een nooddocument te geven dat tijdelijk hun normale documenten kan vervangen.

In de brief zegt de dienst dat, omwille van budgettaire redenen, de openingsuren in de bestaande loketpunten beperkter worden. Ook meldt de FOD Binnenlandse Zaken dat de loketdienst voor Vlaams-Brabant te Leuven verdwijnt. Op vraag van Vandenput bevestigde de Minister “… dat dit past binnen de reorganisatie van de dienstverlening omwille van budgetvermindering”.

Stap achterruit

“Het sluiten van de loketdienst te Leuven vanaf mei 2015 is een stap achteruit voor vele inwoners” vindt Vandenput. “Hierdoor zullen mensen die in het oostelijke deel van Vlaams-Brabant wonen naar Brussel of naar Hasselt moeten gaan” Op de vraag om een waardig alternatief te voorzien liet de minister weten dat hij wil inzetten op het sneller afleveren van normale documenten, dit liefst op een digitale manier. “Dat is inderdaad de goeie manier om in de toekomst de dienstverlening te verhogen. Een timing is hierop nog niet gezet. Ik zal dit dossier voor Vlaams-Brabant verder opvolgen” besluit Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput.