“Dank u aan Jean-Paul Van Horenbeke!”

Zoals in 2012 afgesproken wordt Schepen Jean-Paul Van Horenbeke vanaf 1 januari 2016 vervangen door Annelies Vanderlinden. Deze beslissing werd in onderling overleg genomen in het kader van de sterke verjongingsstrategie die Open VLD in de aanloop van de laatste gemeenteraadsverkiezingen had ingezet.

Wij willen in de eerste plaats Jean-Paul Van Horenbeke uitdrukkelijk bedanken voor zijn geleverde werk als Schepen en liberaal partijlid! Op zijn domeinen Mobiliteit en Lokale Economie heeft hij er ondermeer voor gezorgd dat het Mobiliteitsplan vernieuwd werd en dat we nu beschikken over een Starterscentrum dat nieuwe handelaars duurzaam ondersteunt. En natuurlijk willen we Jean-Paul ook bedanken voor het feit dat hij de verjonging van onze partij voor een stuk mogelijk maakt door vrijwillig een stap opzij te zetten.

We maken gebruik van de wissel om een aantal bevoegdheden logischer te verbinden. Zo gaat “Ontwikkelingssamenwerking” samen met “Sociale Zaken en Welzijn” van Schepen Els Uytterhoeven naar Annelies Vanderlinden. Omdat we vinden dat beide bevoegdheden gekoppeld zijn.

Annelies Vanderlinden zal vanaf 2016 de bevoegdheden “Sociale Zaken en Welzijn” samen met “Ontwikkelingssamenwerking”, “Afvalbeleid” en “Milieu” toevertrouwd krijgen.

De bevoegdheden Toerisme en Lokale Economie zullen in de volgende jaren sterk gekoppeld worden met o.a. het horeca- en toerismeplan alsook de ontwikkeling van de omgeving van het station van Groenendaal. Daarom worden beide bevoegdheden aan Schepen Joris Pijpen toevertrouwd.

Tenslotte hebben we de bevoegdheid Mobiliteit doorgeschoven van Jean-Paul Van Horenbeke naar Marc Vanderlinden die bevoegd is voor Openbare Werken. Ook op Vlaams niveau zijn beide beleidsvelden gekoppeld bij één Minister. Marc Vanderlinden draagt de bevoegdheid “afvalbeleid” over aan Annelies Vanderlinden.

Er zijn verder geen wijzigingen in de verdeling van de bevoegdheden.
Wij zijn er van overtuigd dat deze wijzigingen binnen het Gemeentebestuur de goede werking van de gemeente zal bestendigen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. We werken als groep verder om onze mooie, groene en gezellige gemeente verder te laten evolueren in de toekomst.

John Kumps – Voorzitter Open VLD
Tim Vandenput – Burgemeester & Volksvertegenwoordiger

Schermafbeelding 2015-12-22 om 15.09.15