“Camoufleer beelden van militaire sites op Google Earth in Europees verband”

Momenteel kunnen alle militaire sites in België op satellietbeelden vrij bekeken worden via zoekmachines als Google en Bing. Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) pleit voor een veiligere weergave van militaire zones. “Dit houdt vanzelfsprekend een veiligheidsrisico in voor mogelijks in 146 sites  ons land. Daarom moeten we in Europese context onze krachten bundelen zodat we deze beelden van gevoelige plaatsen via Google en gelijkaardige zoekmachines onzichtbaar maken”.

Minister van Defensie heeft de generale staf van het Belgisch leger de opdracht gegeven om Google en andere organisaties te contacteren met het verzoek om beelden van kazernes uit veiligheidsoverwegingen te “blurren”. Op vraag van Vandenput gaf hij aan dat er nog geen concrete contacten zijn gelegd met andere Europese landen om deze problematiek aan te kaarten. “Nochtans is het voor mij duidelijk dat deze aanpak waarbij iedere lidstaat apart gaat aankloppen niet werkt. Als we onze krachten bundelen, krijgt onze vraag meer gewicht en zal er sneller actie worden ondernomen” licht Vandenput toe.

In 2009 al heeft Defensie een lijst van 146 militaire installaties in België opgesteld waarop surfers via Google Earth niet dichter dan op 50 centimeter mogen inzoomen. Ook toen ondernam ons land actie op eigen houtje.

Kleine Brogel versus Volkel

In het verleden is al gebleken dat in Europees verband samenwerken een dossier veel verder brengt. Denk maar aan de stappen vooruit die staatssecretaris Tommelein heeft geboekt versus Facebook. “Als we kijken naar hoe Nederland omgaat met de veiligheidsaspecten online, dan kunnen we daar in België zeker iets van leren en ons beleid daarop afstemmen. Ook op grote vliegbasissen in Italië zoals die van Aviano is heel wat zichtbaar, daarom kan een harmonisatie in een Europees kader zeker geen kwaad” vertelt Vandenput.