Burgers zijn het slachtoffer van politiestakingen. Terug aan de onderhandelingstafel om probleem op te lossen!

Vandaag ondervroeg ik de regering over de stiptheidsacties van de politievakbonden. Onze partij pleit al decennia voor meer blauw op straat. Vandaag, net zoals de voorbije dagen en weken, is er veel blauw op straat… maar het gaat nu om de acties van de gezamenlijke politievakbonden. Twee zaken liggen aan de basis van hun acties: de afgesprongen loononderhandelingen en het uitblijven van een definitieve NAVAP-eindeloopbaanregeling. Twee oude dossiers die regelmatig besproken worden in de commissie met Minister Verlinden.

Stiptheidsacties, afsluiten van kruispunten en wegen, betogingen en verstoringen maken van de burger de dupe. Het is de burger die tot anderhalf uur in de file staat, laattijdig op zijn werk komt, zijn vlucht op de luchthaven mist… Diezelfde burger, die recht heeft op een performant en gemotiveerd politiekorps dat mee instaat voor de veiligheid van de hele samenleving

We weten waar de loononderhandelingen zijn vastgelopen: er zijn geen centen om dit te betalen. Het is dan ook jammer om vast te stellen dat de Minister moest onderhandelen zonder enige zekerheid van beschikbare budgettaire ruimte. Er zijn sterke geluiden dat sinds het begin van de acties de Minister van Binnenlandse Zaken nog geen contact heeft opgenomen met de syndicale organisaties, en dat de onderhandelingen dus de facto dood zijn. Noch de politie, noch de burger, noch de Minister is daarbij gebaat.

Maar er moet mij toch iets van het hart. De politie staat dag en nacht in voor onze veiligheid. Omwille van de COVID-Pandemie moet de politie al anderhalf jaar hun werk in zéér moeilijke omstandigheden uitvoeren. Zij verdienen hiervoor oneindig veel respect.

Onderhandelingen moeten duidelijk en correct gebeuren, van beide kanten. Alle actoren moeten opnieuw aan tafel om tot een akkoord te komen: de federale regering maar ook de steden en gemeenten die 75% van de politiemensen betalen vanuit hun eigen middelen.

Ik roep de Minister van Binnenlandse Zaken op om de eerste stap te zetten naar de syndicaten en de lokale besturen om iedereen terug rond de tafel te brengen en een oplossing voor dit conflict te zoeken. Want onze politiemensen, maar zeker onze inwoners die elke dag de dupe zijn van de syndicale acties, verdienen deze situatie niet.

Aan de slag!