Burgemeesters massaal tegen fusie

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft een nieuw plan klaar om gemeentes kleiner dan 15.000 inwoners te stimuleren tot een fusie, maar de burgemeesters uit onze regio zijn niet echt happig om op die vraag in te gaan.

Samengevat houdt het plan in dat fusies noodzakelijk zijn, maar wel nog steeds vrijwillig moeten gebeuren. De gemeenten -vooral de kleinere gemeenten met minder dan 15.000 inwoners- moeten dus zelf het initiatief nemen om te fusioneren. Wel zouden fusionerende gemeenten financieel ‘beloond’ kunnen worden als ze fusioneren, kwestie van de bereidwilligheid wat aan te scherpen. De burgemeesters van de desbetreffende gemeenten lijken niet bereid om tot een fusie over te gaan. “Iedere gemeente heeft zijn eigenheid en dat mag niet vergeten worden”, klinkt het bij burgemeester Kurt Ryon van Steenokkerzeel. “Mijn grootste bezwaar tegen al te grootschalige fusies is het bestuur ervan. Gemeentepolitiek draait rond het dichtbij de burger staan. Nu lukt dit nog in Steenokkerzeel, maar indien er na fusies megagrote gemeenten ontstaan vrees ik hiervoor.”

Fervent tegen

Burgemeester Tim Vandenput uit Hoeilaart is een fervente tegenstander is van het fusie-idee. “Het belangrijkste bestuursniveau is volgens mij de gemeente, veel meer dan regionaal of provinciaal. Dit moet dicht bij de mensen gebeuren en met grote fusies lukt dit niet. Daarom sta ik helemaal niet achter dat plan van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Waar ik wél stellig in geloof is samenwerken met andere gemeentes, zoals wij nu al op enkele domeinen zoals het afvalbeheer doen.” In Wemmel verzet men zich niet bij voorbaat tegen fusioneren, maar door het statuut als faciliteitengemeente hebben zij wettelijk gezien niet de mogelijkheid om een fusie aan te gaan. Burgemeester Walter Vansteenkiste uit zijn bezorgdheid over het plan. “Door grotere gemeenten te creëren wilt men kosten drukken. Als wij niet kunnen fusioneren blijven onze kosten zeer hoog en moet er dus iets tegenover staan”, klinkt het, “Door ons statuut als faciliteitengemeente moeten wij nu al domeinen als kinderopvang en onderwijs in twee talen organiseren, met alle kosten die daaraan vasthangen. Als andere gemeenten wel een financiële beloning krijgen bij een fusie blijven wij ook hier in de kou staan.” Dit is niet de enige bekommernis die Vansteenkiste heeft omtrent het plan. “Als rondom ons grote gemeentes zullen ontstaan dreigen wij geïsoleerd te komen staan. Wij mogen dus momenteel niet groeien/fusioneren en daarom vragen wij dan ook een financiële compensatie hiervoor.” In de nabije toekomst zal het plan nog niet in de praktijk worden omgezet, maar de nota zal ongetwijfeld op tafel komen bij de volgende Vlaamse regeringsonderhandelingen.

Het Laatste Nieuws – WOUTER HERTOGS